Europska komisija, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Rectificatie

Međuinstitucionalni poziv za nadmetanje koji se odnosi na višestruke okvirne ugovore o procjenama učinka, ocjenama i studijama i uslugama u vezi s ocjenama u području komunikacije

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1) Naziv i adrese

Službeni naziv
Europska komisija, COMM — Communication, COMM.D.1 — Planning, Budget and Evaluation
Nacionalni registracijski broj
-
Poštanska adresa
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Mjesto
Brussels
Poštanski broj
1049
NUTS kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Osoba za kontakt
Manuel Romano
Telefon
-
E-pošta
[email protected]
Telefaks
-

Internetska(-e) adresa(-e)

Glavna adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Adresa profila kupca: -

Odjeljak II: Predmet

II.1) Opseg nabave

II.1.1) Naziv

Međuinstitucionalni poziv za nadmetanje koji se odnosi na višestruke okvirne ugovore o procjenama učinka, ocjenama i studijama i uslugama u vezi s ocjenama u području komunikacije

Referentni broj: COMM/2020/OP/0020

II.1.2) Glavna CPV oznaka

Glavna CPV oznaka: 79419000 - Usluge savjetovanja na području ocjenjivanja

Dodatna CPV oznaka: -

II.1.3) Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4) Kratak opis

Predmet je ovog poziva na nadmetanje pružanje višestrukih okvirnih ugovora o procjenama učinka, ocjenama i studijama i uslugama u vezi s ocjenama u području vanjske i interne komunikacije.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.4.5) Datum slanja ove obavijesti

16-06-2020

VI.4.6) Upućivanje na izvornu obavijest

Korisničko ime za uslugu TED eSender: -

Korisničko ime kupca za uslugu TED eSender: -

Upućivanje na obavijest: -

Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 111-268685

Datum slanja izvorne obavijesti:

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1) Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.1) Upućivanje na izvornu obavijest

Izmjena izvornih podataka koje je dostavio javni naručitelj: ne

Objava na TED-u nije u skladu s izvornim podacima koje je dostavio javni naručitelj: ne

VII.1.2) Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
Lot 1, 2 and 3
Broj odjeljka
IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
13-07-2020 16:00
Glasi:
22-07-2020 16:00

Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Grupa br.
Lot 1, 2 and 3
Broj odjeljka
IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti
Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
14-07-2020 14:00
Glasi:
23-07-2020 14:00

Ostali dodatni podaci

-