Europaziekenhuizen VZW
Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Terbeschikkingstelling van verplegend, administratief, technish en studenten personeel door een interim-bedrijf - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Raamovereenkomst wordt doorgestuurd naar meerdere interim-bedrijf de terbeschikkingstelling interim personeel

Datum van verzending van deze aankondiging
28-11-2018
Publicatiedatum
30-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel
79621000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van kantoorpersoneel
79624000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van verpleegkundig personeel

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europaziekenhuizen VZW
Postadres
De Frélaan 206
Plaats
Brussel
Postcode
1180
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Emmanuel Dumont
Telefoon
+32 26142671
Fax
+32 26142794
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.europaziekenhuizen.be
Adres van het kopersprofiel
-