Европейска комисия, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Vooraankondiging

Работа на Секретариата за Инициативата за въгледобивните региони в преход в Западните Балкани и Украйна

Предметът на тази покана за участие в търг е работата на секретариата на инициативата за въгледобивните региони в преход в Западните Балкани и Украйна.

Дата на изпращане на настоящото обявление
28-05-2020
Дата
04-06-2020
NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
CPV
09242100 - Тежки масла, получени от каменни въглища
79412000 - Консултантски услуги по управление на финансите, без корпоративните данъци
79421100 - Услуги по контрол на изпълнението на проекти, без контрол по време на строителството
79421200 - Услуги по разработване на проекти, без строителните

Възлагащ орган

Официално наименование
Европейска комисия, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Пощенски адрес
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Град
Brussels
Пощенски код
1049
Държава
BELGIQUE-BELGIË
Лице за контакт
Lapinova Jana
Телефон
-
Факс
-
Електронна поща
[email protected]
Основен адрес
https://ec.europa.eu/energy/
Адрес на профила на купувача
-