Evropská komise, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy Unit I2: Copyright
Rectificatie

CNECT/2020/OP/0009 — Studie o autorském právu a nových technologiích: Správa údajů v rámci autorského práva a umělá inteligence – Smart 2019/0038

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropská komise, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate I: Media Policy Unit I2: Copyright
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
-
Obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/communications-networks-content-and-technology_en

Adresa profilu zadavatele: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/newsroom/call-tenders/

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

CNECT/2020/OP/0009 — Studie o autorském právu a nových technologiích: Správa údajů v rámci autorského práva a umělá inteligence – Smart 2019/0038

Spisové číslo: CNECT/2020/OP/0009

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV: 79121000 - Poradenství v oblasti autorských práv

Doplňkový kód CPV: -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Výsledky studie poslouží příští Komisi a budou zdrojem informací zejména ve dvou politických rovinách. Jednak je zapotřebí posoudit a případně zmodernizovat evropská data v oblasti autorských práv, přičemž technická infrastruktura nabývá mezi členskými státy a tvůrčími odvětvími na významu. Nadcházející finské předsednictví se kupříkladu začne zabývat oblastí správy autorských práv a dat v oblasti autorských práv v kulturních odvětvích a bude se zabývat těmito aspekty, včetně technologie blockchain. A dále se otázky týkající se autorských práv a umělé inteligence promítají také do současných politických debat.
Evropská komise bude na svém příštím zasedání muset zvážit, zda by v těchto oblastech měla být přijata nějaká politická opatření.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

20-03-2020

VI.4.6) Odkaz na původní oznámení

Přihlašovací jméno do aplikace TED eSender: -

přihlašovací jméno zákazníka aplikace TED eSender: -

Odkaz na oznámení: -

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 030-068969

Datum odeslání původního oznámení:

Oddíl VII: Změny

VII.1) Informace, které mají být opraveny nebo přidány

VII.1.1) Odkaz na původní oznámení

Úprava původní informace podané veřejným zadavatelem: ne

Informace zveřejněná v databázi TED se neshoduje s původní informací poskytnutou veřejným zadavatelem: ne

VII.1.2) Text, který má být opraven v původním oznámení

Text, který má být opraven v původním oznámení

Část zakázky č.
-
Číslo oddílu
IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
03-04-2020 16:00
Čtěte:
03-06-2020 16:00

Text, který má být opraven v původním oznámení

Část zakázky č.
-
Číslo oddílu
IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno
Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
07-04-2020 11:00
Čtěte:
05-06-2020 11:00

Další dodatečné informace

-