Europa-Kommissionen, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
Aankondiging van een gegunde opdracht

Undersøgelse vedrørende misligholdte lån (Non Performing Loans — NPL'er ) i Den Europæiske Union: Indvirkning på forbrugere

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Kommissionen, Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
CVR-nummer
-
Postadresse
SPA2 07/027
By
Brussels
Postnummer
1049
NUTS-kode
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_en

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Undersøgelse vedrørende misligholdte lån (Non Performing Loans — NPL'er ) i Den Europæiske Union: Indvirkning på forbrugere

Sagsnr.:   FISMA/2019/062/B

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   79300000 - Markedsundersøgelser og økonomiske konsekvensanalyser, rundspørger og statistikker

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Undersøgelsen har til hensigt at skabe en bedre forståelse af processen for banker og specialiserede inkassovirksomheders genindvinding af NPL'er i Den Europæiske Union, hvad angår individer med misligholdte lån, på baggrund af den gældende europæiske og nationale lovgivning. Undersøgelsen skal fokusere på de forskellige indvirkninger (økonomiske, sociale, omdømmemæssige), som disse processer har på forbrugere/skyldnere, der er bagud med deres gæld.

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   nej

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Værdi:   150.000,00

Valuta:   EUR

II.2) Beskrivelse

II.2.1) Betegnelse

-

Delkontraktnr.:   -

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   79400000 - Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hovedudførelsessted:   Opgaverne skal udføres i lokaler, som kontrahenten udpeger. Der vil blive afholdt tre koordineringsmøder med den ordregivende myndighed i Bruxelles.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

Tjenesteydelser — undersøgelse.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   30

Kvalitetskriterium - Navn:   Fem kvalitetskriterier (metodologi, arbejdets tilrettelæggelse, geografisk dækning, kvalitetskontrolforanstaltninger, buddets læsbarhed og sammenhæng) til i alt højst 100 point  / Vægtning:   70

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   nej

Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:   nej

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   ja

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   2019/S 248-611329

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor:   nej

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor:   nej

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   FISMA/2019/063/B3/ST/OP

Delkontraktnr.:   -

Betegnelse:   Undersøgelse vedrørende misligholdte lån (Non Performing Loans — NPL'er ) i Den Europæiske Union: Indvirkning på forbrugere

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

17-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   5

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
LE Europe Ltd
CVR-nummer
-
Postadresse
-
By
Dublin
NUTS-kode
IE
Postnummer
-
Land
IRELAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
ja

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
SPARK Legal Network (EU) BVBA
CVR-nummer
-
Postadresse
-
By
Brussels
NUTS-kode
BE
Postnummer
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   150.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   142.300,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten
Postadresse
Rue du Fort Niedergrünewald
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetadresse
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   Senest 2 måneder efter underrettelsen af klageren eller, i tilfælde af udeblivelse deraf, efter den dag, sagen er kommet til klagerens kendskab. En klage til Den Europæiske Ombudsmand bevirker ikke, at denne procedure afbrydes, eller at der påbegyndes en ny periode for indgivelse af klager.

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
-
Postadresse
-
By
-
Postnummer
-
Land
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

17-03-2020

Bilag D1 – Offentlige indkøb: Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med:

offentligt udbud:   nej

begrænset udbud:   nej

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser:   -

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

manglende konkurrence af tekniske årsager:   nej

indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation:   nej

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   nej

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser:   -

Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence:   -

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs:   -

Indkøb af varer eller tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår:

hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed:   -

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   -

2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet:   nej

3. Forklaring

-