Regie der Gebouwen - Communicatie
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - Regie der Gebouwen - Antibacterieel gebruiksvoorwerp, contactloze deuropener/stylo sleutelhanger, druk logo

Bruxelles - Regie des Bâtiments - Objet utilitaire anti-germes, porte-clés ouvre porte, stylet sans contact, impression logo

Datum van verzending van deze aankondiging
11-06-2020
Publicatiedatum
11-06-2020
Deadline
19-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79810000 - Drukkerijdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Communicatie
Postadres
Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Christelle Mattaigne
Telefoon
+32 25417072
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=378315