Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Mediaplanning en -aankoop (incl. strategische en tactische mediaplanning) 2016-2018

Opdracht ter selectie van een mediacentrale teneinde de mediabudgetten van VLAM te centraliseren. Deze mediacentrale staat daarnaast in voor de strategische en tactische mediaplanning.

Publicatiedatum
16-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
Deze aankondiging betreft
Rectificatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Hacke Ewoud

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
In plaats van
De technische bekwaamheid van de dienstverlener kan aangetoond worden door één of meer van de volgende referenties, afhankelijk van de aard, de hoeveelheid en het gebruik van de te verlenen diensten:
1. minimum drie studie- en beroepskwalificaties inzake mediabeheer en diepgaande kennis van de media in België in hoofde van het team van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten; Hieronder wordt begrepen, hetzij de voorlegging van een diploma, hetzij relevante beroepservaring. De vereiste geldt niet ten individuele titel per teamlid. De vereiste geldt globaal zodat binnen het team minimum de drie gevraagde studie- en beroepskwalificaties kunnen worden aangetoond. De inschrijver maakt de lijst over van de personen die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de diensten.
2. een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum, waarbij er minstens drie opdrachten van dienstverlening moeten worden voorgelegd met een media-investering voor ten belope van minstens 200.000 EUR;
3. een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren, waarbij de minimum personeelsbezetting 15 personen per jaar bedraagt;
4. de beschikbaarheid van minimum één afzonderlijke Nederlandstalige en één Franstalige planner voor het noorden en zuiden van België.
Te lezen
De technische bekwaamheid van de dienstverlener kan aangetoond worden door één of meer van de volgende referenties, afhankelijk van de aard, de hoeveelheid en het gebruik van de te verlenen diensten:
1. minimum drie studie- en beroepskwalificaties inzake mediabeheer en diepgaande kennis van de media in België in hoofde van het team van de verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van de diensten; Hieronder wordt begrepen, hetzij de voorlegging van een diploma, hetzij relevante beroepservaring. De vereiste geldt niet ten individuele titel per teamlid. De vereiste geldt globaal zodat binnen het team minimum de drie gevraagde studie- en beroepskwalificaties kunnen worden aangetoond. De inschrijver maakt de lijst over van de personen die verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de diensten.
2. een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met vermelding van bedrag en datum, waarbij er minstens drie opdrachten van dienstverlening moeten worden voorgelegd met een media-investering voor ten belope van minstens 200.000 EUR (excl. BTW);
3. een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het kader weergeeft tijdens de laatste drie jaren, waarbij de minimum personeelsbezetting 5 personen per jaar bedraagt;
4. de beschikbaarheid van minimum één afzonderlijke Nederlandstalige en één Franstalige planner voor het noorden en zuiden van België.
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1943 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!