Politiezone Antwerpen
Informatieaanvraag voor het opstarten van de procedure (RFI)

Merkarchitectuur Politiezone Antwerpen

De zichtbaarheid van het merklogo van PZA meer kenbaar maken, beogen we zowel intern als extern. In eerste instantie willen we de opties van de externe markt verkennen, nl. op welke manieren PZA-items (gadgets, bedrukte kleding…) kan lanceren o.a. ook a.d.h.v. concessie, licentie, consignatie, etc.

Datum van verzending van deze aankondiging
23-06-2020
Publicatiedatum
23-06-2020
Deadline
18-09-2020
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
79340000 - Reclame- en marketingdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Politiezone Antwerpen
Postadres
Oudaan 5
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 33474538
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://enot.publicprocurement.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379541