FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

2020/69046/E2/Study GAS

De toekomstige rol van gas in een gedecarboniseerd energiesysteem in België: ondersteuning bij de uitwerking van een strategische visie

Datum van verzending van deze aankondiging
05-06-2020
Publicatiedatum
05-06-2020
Deadline
29-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79311000 - Uitvoeren van studies

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres
Vooruitgangstraat 50
Plaats
Brussel
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Budget en Beheerscontrole
Telefoon
+32 22777947
Fax
+32 22775108
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://economie.fgov.be/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377670