Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Vooraankondiging

Λειτουργία της γραμματείας της πρωτοβουλίας για τις περιοχές παραγωγής άνθρακα που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία

Αντικείμενο αυτής της σύμβασης είναι η λειτουργία γραμματείας της πρωτοβουλίας για τις περιοχές παραγωγής άνθρακα που βρίσκονται σε μεταβατική περίοδο στα Δυτικά Βαλκάνια και την Ουκρανία.

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης
28-05-2020
Ημερομηνία
04-06-2020
NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
CPV
09242100 - Πετρέλαιο από απόσταξη πισσανθράκων
79412000 - Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
79421100 - Υπηρεσίες επίβλεψης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
79421200 - Υπηρεσίες μελέτης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής

Αναθέτουσα αρχή

Επίσημη επωνυμία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Ταχ. διεύθυνση
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Πόλη
Brussels
Ταχ. κωδικός
1049
Χώρα
BELGIQUE-BELGIË
Αρμόδιος για πληροφορίες
Lapinova Jana
Τηλέφωνο
-
Φαξ
-
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
[email protected]
Γενική διεύθυνση
https://ec.europa.eu/energy/
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή
-