Comitetul unic de rezoluție
Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Comitetul unic de rezoluție
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Treurenberg 22
Localitate
Brussels
Cod poștal
1049
Cod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
SRB Procurement
Telefon
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://www.srb.europa.eu

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă

Număr de referinţă:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   66100000 - Servicii bancare şi de investiţii

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă. A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată mai sus în secțiunea I.3) Comunicare.

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   nu

II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)

Valoare:   24.000.000,00

Monedă:   EUR

II.2) Descriere

II.2.1) Titlu

-

Lot nr.:   -

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   79400000 - Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Locul principal de executare:   Se anticipează că o serie de sarcini în cadrul contractului-cadru multiplu de servicii vor avea loc la Bruxelles și orice altă locație.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

A se consulta dosarul licitației, disponibil la adresa e-tendering specificată mai sus în secțiunea I.3) Comunicare.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Prețul - Pondere:   30

Criteriu privind calitatea - Nume:   Abordarea și metodologia  / Pondere:   40

Criteriu privind calitatea - Nume:   Gestionarea misiunii  / Pondere:   20

Criteriu privind calitatea - Nume:   Gestionarea și menținerea resurselor  / Pondere:   10

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-

Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

A fost instituit un sistem dinamic de achiziţii:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică:   nu

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Anunţul implică încetarea sistemului dinamic de achiziţii publicat în anunţul de participare de mai sus:   nu

IV.2.9) Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Autoritatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunţului de intenţie de mai sus:   nu

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   SRB/OP/2/2019

Lot nr.:   -

Titlu:   Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

29-05-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   1

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   4

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   8

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Ernst and Young Consulting
Număr naţional de înregistrare
0471938850
Adresă
De Kleetlaan 2
Localitate
Diegem
Cod NUTS
BE241
Cod poștal
1831
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   SRB/OP/2/2019

Lot nr.:   -

Titlu:   Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

29-05-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   1

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   4

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   8

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Număr naţional de înregistrare
HRB1981
Adresă
Fuhlentwiete 12
Localitate
Hamburg
Cod NUTS
DE600
Cod poștal
20355
Țară
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   SRB/OP/2/2019

Lot nr.:   -

Titlu:   Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

29-05-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   1

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   4

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   8

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Număr naţional de înregistrare
429053863
Adresă
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Localitate
Zaventem
Cod NUTS
BE241
Cod poștal
1930
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   SRB/OP/2/2019

Lot nr.:   -

Titlu:   Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

29-05-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   1

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   4

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   8

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Număr naţional de înregistrare
HRB 106191B
Adresă
Klingelhöferstraße 18
Localitate
Berlin
Cod NUTS
DE300
Cod poștal
10785
Țară
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   SRB/OP/2/2019

Lot nr.:   -

Titlu:   Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

29-05-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   1

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   4

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   8

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   da

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Oliver Wyman BVBA
Număr naţional de înregistrare
0645.633.285
Adresă
Avenue Herrmann-Debroux 2
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE10
Cod poștal
1160
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Mazars Advisory Services BVBA
Număr naţional de înregistrare
0844.915.134
Adresă
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE10
Cod poștal
1200
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   SRB/OP/2/2019

Lot nr.:   -

Titlu:   Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

29-05-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   1

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   4

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   8

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Număr naţional de înregistrare
HRB178338
Adresă
Thierschplatz 6
Localitate
Munich
Cod NUTS
DE212
Cod poștal
80538
Țară
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
da

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   SRB/OP/2/2019

Lot nr.:   -

Titlu:   Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

29-05-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   1

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   4

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   8

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   da

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Grant Thornton UK LLP
Număr naţional de înregistrare
OC307742
Adresă
30 Finsbury Square
Localitate
London
Cod NUTS
UKI
Cod poștal
EC2A 1AG
Țară
UNITED KINGDOM
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Grant Thornton Ireland
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
13-18 City Quay
Localitate
Dublin
Cod NUTS
IE061
Cod poștal
D02 ED70
Țară
IRELAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   SRB/OP/2/2019

Lot nr.:   -

Titlu:   Furnizarea unei analize a situațiilor financiare și consultanță contabilă

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului

V.2.1) Data încheierii contractului

29-05-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   8

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   1

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   4

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   8

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
PwC EU Services EESV
Număr naţional de înregistrare
0872.793.825
Adresă
Woluwe Garden, Woluwedal
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE10
Cod poștal
1932
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   24.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul
Adresă
Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Adresă internet
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
-
Adresă
-
Localitate
-
Cod poștal
-
Țară
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
Comitetul unic de rezoluție
Adresă
Treurenberg 22
Localitate
Brussels
Cod poștal
1049
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

11-06-2020

Anexa D1 – Achiziții publice generale: Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la:

o procedură deschisă:   nu

o procedură restrânsă:   nu

Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condițiile prevăzute de directivă:   -

Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

absenţa concurenţei pentru motive tehnice:   nu

scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice:   nu

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   nu

Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă:   -

Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte:   -

Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri:   -

Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase:

de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale:   -

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   -

2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei:   nu

3. Explicaţie

-