Aankondiging van een concessieovereenkomst

18110 CONCESSIE VOOR DIENSTEN VOOR HET BEHEER EN DE ORGANISATIE VAN DE CAMPUSSHOP GROENENBORGER/MIDDELHEIM

De opdracht betreft een concessie voor diensten, in de zin van art. 2, 7°, b) van de wet betreffende de concessieovereenkomsten van 17 juni 2016, meer bepaald het beheer en organisatie van de cursusdienst campusshop Groenenborger/Middelheim van de Universiteit Antwerpen. Dit houdt meer bepaald in: het reproduceren van cursusmateriaal, het beheer van de campusshop en de organisatie van verkoop van studiemateriaal aan de studenten van de Universiteit Antwerpen, voor de bovenvermelde campus.

Datum van verzending van deze aankondiging
04-02-2019
Publicatiedatum
06-02-2019
Deadline
13-03-2019
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
79520000 - Reprografiediensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Universiteit Antwerpen
Postadres
Prinsstraat 13
Plaats
Antwerpen
Postcode
2000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Elio Berardocco
Telefoon
+32 32653110
Fax
-
E-mail
aanbestedingen@uantwerpen.be
Hoofdadres
http://www.uantwerpen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332138
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1865 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!