Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Centrale aankoop mediaruimte (incl strategische en tactische mediaplanning)

Aankoop publicitaire mediaruimte (incl strategische en tactische mediaplanning)

Publicatiedatum
16-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
79340000 - Reclame- en marketingdiensten
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VZW Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing
Postadres
Ellipsgebouw - Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Ludo Willems

Overige nadere inlichtingen

De gunningsbeslissing d.d. 5 november 2015 is op 7 december 2015 ingetrokken. Op dezelfde dag is beslist om de procedure vervolgens stop te zetten en opnieuw aan te besteden.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!