Eiropas Komisija, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Aankondiging van een opdracht

Eirobarometra pakalpojumi: Eirobarometra zibensaptaujas (1. daļa) un Eirobarometra pētījumi (2. daļa)

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Komisija, COMM — Communication, COMM.A.3 — Media Monitoring and Eurobarometer
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Rue de la Loi 56 (L-56), Wetstraat 56
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1049
NUTS kods
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
-
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   https://ec.europa.eu/info/departments/communication_en

Pircēja profila adrese:   -

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.3) Saziņa

Papildu informāciju var saņemt

iepriekš minētajā adresē

Piekļuve iepirkuma dokumentiem ir ierobežota. Plašāku informāciju var iegūt:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta

Pilns nosaukums
-
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
NUTS kods
-
Valsts
-
Kontaktpersona
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Galvenā adrese
-
Pircēja profila adrese
-

elektroniski:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6204

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: -

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Eirobarometra pakalpojumi: Eirobarometra zibensaptaujas (1. daļa) un Eirobarometra pētījumi (2. daļa)

Atsauces numurs:   COMM/2020/OP/0017

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   79320000 - Sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Līguma mērķis ir sniegt Komisijai un citām ES iestādēm/aģentūrām Eirobarometra pakalpojumus. Šie pakalpojumi sniegs līgumslēdzējām iestādēm labāku izpratni par sabiedrisko domu, veicot pētījumus un sabiedrības un konkrētu mērķgrupu viedokļu aptaujas.
1. daļas priekšmets ietvar Eirobarometra zibensaptaujas un ad hoc pakalpojumus.
2. daļas priekšmets ir kvalitatīvo aptauju veikšana un koordinēšana, kā arī citi pakalpojumi, kas saistīti ar plašas sabiedrības vai konkrētu sociālo grupu viedokli.

II.1.5) Paredzamā kopējā vērtība

Vērtība bez PVN:   47.000.000,00

Valūta:   EUR

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

Piedāvājumus var iesniegt par:   visām daļām: 2

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:   -

Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:   -


II.2) Apraksts Daļas numurs: 1

II.2.1) Nosaukums

Eirobarometra zibensaptaujas

Daļas numurs:   1

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   79320000 - Sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi
79311000 - Aptaujas pakalpojumi
79311300 - Aptaujas analīzes pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   — darbuzņēmēja telpās, — visās valstīs un teritorijās, kas norādītas tehnisko specifikāciju dokumentos (skat 1. daļa A pielikumu).

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Šā uzaicinājuma uz konkursu 1. daļa ļaus līgumslēdzējām iestādēm pasūtīt viedokļu aptaujas, ko sauc par “Eirobarometra zibensaptaujām” (turpmāk — “EB zibens”) un ko pārsvarā veic pa tālruni vai internetā.
Eirobarometra zibensaptauju mērķis ir nodrošināt sabiedrības viedokļa ātru novērtējumu un palīdzēt izvērtēt, apstiprināt un formulēt ES politiku.
Eirobarometra zibensaptaujas ir ad hoc tematiskas aptaujas par Eiropas darbības jautājumiem, ko veic īsā laika periodā pēc jebkura Eiropas Komisijas dienesta vai citu līgumslēdzēju iestāžu pieprasījuma. EB zibens aptaujas ļauj līgumslēdzējām iestādēm ātri iegūt rezultātus no aptaujām, ko veic ar sabiedrību vai konkrētām mērķgrupām, piemēram, jauniešiem, uzņēmumiem u. c.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

II.2.6) Paredzamā vērtība

Vērtība bez PVN:   30.000.000,00

Valūta:   EUR

II.2.7) Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Ilgums mēnešos:   48

Līgumu var atjaunot:  

Pārjaunojumu apraksts:   -

II.2.9) Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties

Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:   -

II.2.10) Informācija par variantiem

Var iesniegt piedāvājumu variantus:  

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.12) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs:  

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.


II.2) Apraksts Daļas numurs: 2

II.2.1) Nosaukums

Eirobarometra pētījumi

Daļas numurs:   2

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   79320000 - Sabiedriskās domas aptaujas pakalpojumi
79311000 - Aptaujas pakalpojumi
79311300 - Aptaujas analīzes pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   — darbuzņēmēja telpās, — visās valstīs un teritorijās, kas norādītas tehnisko specifikāciju dokumentos (skat 2. daļas A pielikumu).

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Šā uzaicinājuma uz konkursu 2. daļa ļaus līgumslēdzējām iestādēm pasūtīt kvalitatīvos pētījumus un/vai citus pētniecības pakalpojumus, lai analizētu sabiedrisko domu.
Eirobarometra pētījumiem jāpalīdz līgumslēdzējām iestādēm īstenot šādus mērķus:
• precīzi novērtēt sabiedrības un/vai atsevišķu sociālo grupu attieksmi, viedokļus, cerības, bažas u. c. līgumā iekļautajās valstīs un teritorijās attiecībā uz dažādiem politikas virzieniem un iniciatīvām, ko īsteno dažādas Eiropas integrācijā iesaistītas puses;
• izprast iemeslus, kādēļ attieksme, viedokļi, cerības vai bažas tiek izteiktas;
• veikt pārbaudes dažādās grupās par izpratni un īstenošanu attiecībā uz vēstījumiem vai dokumentiem (rakstiskiem dokumentiem, video materiāliem, logotipiem, reklāmas materiāliem, tīmekļa vietnēm u. c.), ko sagatavo iesaistītās iestādes un struktūras un kas ir paredzēti Eiropas Savienības informācijas un komunikācijas kampaņām;
• gan izstrādes laikā gan pēc izplatīšanas novērtēt šādu ziņojumu vai dokumentu izpratni un ietekmi valstu kultūrās un dažādās vecuma, dzimuma un sociāli profesionālajās grupās atbilstoši komunikācijas vektoriem un stiliem, kas atbilst dažādām mērķgrupām;
• apzināt vispiemērotākos informācijas un kanālu veidus katrai mērķgrupai līgumā iekļautajās valstīs un teritorijās;
• novērtēt Eiropas Savienības līmenī īstenotās politikas un lēmumu ietekmi;
• palīdzēt sagatavot kvantitatīvās aptaujas;
• analizēt un interpretēt kvantitatīvo aptauju un kvalitatīvo pētījumu rezultātus no Eirobarometra pētījumiem un citiem avotiem;
• apzināt būtiskas nacionālās un sociāli demogrāfiskās atšķirības starp līguma iekļautajām valstīm un teritorijām un to iekšienē;
• palīdzēt izprast un analizēt parādības, kas saistītas ar sabiedrisko domu Eiropas Savienībā, reģionāli, nacionāli un globāli, kā arī līgumā ietvertajās citās valstīs un teritorijās.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Cena nav vienīgais piešķiršanas kritērijs, un visi kritēriji ir noteikti tikai iepirkuma dokumentos

II.2.6) Paredzamā vērtība

Vērtība bez PVN:   17.000.000,00

Valūta:   EUR

II.2.7) Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Ilgums mēnešos:   48

Līgumu var atjaunot:  

Pārjaunojumu apraksts:   -

II.2.9) Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties

Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:   -

II.2.10) Informācija par variantiem

Var iesniegt piedāvājumu variantus:  

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.12) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs:  

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.


III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1) Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

-

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

-

III.1.5 Informācija par privileģēto tiesību līgumiem

Līgums paredzēts tikai aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā nonākušu personu sociālā un profesionālā integrācija:  

Līguma izpilde tikai aizsargātas nodarbinātības programmas ietvaros:  

III.2) Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Informācija par konkrēto profesiju

Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem:   -

Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:   -

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

III.2.2) Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:  

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

Atklāta procedūra

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem:  

Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits:   2

Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:   -

Iepirkums paredz dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidi:  

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji:  

IV.1.4) Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā

Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu:  

IV.1.5) Informācija par sarunām

Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Tiks piemērota elektroniskā izsole:  

Papildu informācija par elektronisko izsoli:   -

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   -

IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš

Datums:   17-08-2020

Vietējais laiks:   16:00

IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums

-

IV.2.4) Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums

Ilgums mēnešos:   9

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

Datums:   19-08-2020

Vietējais laiks:   10:00

Vieta:   Rue de la Loi 200, Wetstraat 200, Brussels, BEĻĢIJA. Atvēršanas sanāksme notiks, tikai izmantojot tīmekļa platformu “WEBEX”. Pretendentiem, kuri būs izteikuši vēlmi piedalīties atvēršanas sanāksmē, tiks savlaicīgi nosūtīta saite uz tīmekļa adresi.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:   skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1) Informācija par periodiskumu

Šis ir kārtējs iepirkums:  

Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:   -

VI.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

Izmantos elektroniskos pasūtījumus:  

Pieņems elektroniskos rēķinus:  

Izmantos elektroniskos maksājumus:  

VI.3) Papildu informācija

skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Vispārējā tiesa
Pasta adrese
Rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
L-2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 4303-1
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

02-06-2020