Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto, EASME.A.1 COSME
Aankondiging van een gegunde opdracht

Selvitys kiertotalouden periaatteista rakennusten suunnittelua varten

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto, EASME.A.1 COSME
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1049
NUTS-koodi
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   http://ec.europa.eu/easme/

Hankkijaprofiilin osoite:   -

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Selvitys kiertotalouden periaatteista rakennusten suunnittelua varten

Viitenumero:   EASME/2019/OP/0024

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   79000000 - Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

EASME käynnisti tämän selvityksen tekemistä koskevan tarjouspyynnön saadakseen selville ne vaihtoehdot, joiden avulla voitaisiin tukea ”kiertotalouden periaatteiden soveltamista rakennuksia suunniteltaessa” kansallisissa, paikallisissa ja Euroopan tason toimintalinjauksissa. Tavoitteena on pidentää rakennusten käyttöikää, helpottaa uusiomateriaalien käyttöä sekä parantaa resurssitehokkuutta rakennusten elinkaaren aikana.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   ei

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Arvo:   245.310,00

Valuutta:   EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi

-

Osa nro:   -

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   71000000 - Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Pääasiallinen suorituspaikka:   Tehtävät suoritetaan sopimusosapuolen osoittamissa toimitiloissa. Kokoukset järjestetään EASMEn tai Euroopan komission toimitiloissa Brysselissä.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

Sopimusosapuolen edellytetään suorittavan seuraavat työt:
tehtävä 1: tilanteen kartoittaminen EU:n jäsenvaltioissa ja EU:n ulkopuolella,
tehtävä 2: EU:ssa ja valituissa OECD:n jäsenmaissa rakennusten suunnitteluun sovellettuja kiertotalouden periaatteita koskevien nykyisten eri lähestymistapojen analysointi ja käsittely,
tehtävä 3: linjavaihtoehtojen määrittely ja valinta rakennusten suunnitteluun sovellettavien kiertotalouden periaatteiden toteuttamiseksi,
tehtävä 4: tulosten vahvistaminen ja niistä tiedottaminen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

Hinta - Painotus:   40

Laatuperuste - Nimi:   ehdotettujen menetelmien laatu  / Painotus:   40

Laatuperuste - Nimi:   työn ja resurssien organisointi  / Painotus:   40

Laatuperuste - Nimi:   laadunvalvonta- ja riskinhallintatoimenpiteet  / Painotus:   20

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   kyllä

II.2.14) Lisätiedot

Katso alkuperäisen hankintailmoituksen kohdassa I.3) annettu verkko-osoite.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   ei

Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa on käytetty:   ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   2019/S 229-561105

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen:   ei

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella:   ei

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   EASME/2019/OP/0024

Osa nro:   -

Nimi:   Selvitys kiertotalouden periaatteista rakennusten suunnittelua varten

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

29-04-2020

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   8

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   3

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   8

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   8

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite

Virallinen nimi
Deloitte Conseil
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
Paris
NUTS-koodi
FR
Postinumero
-
Maa
FRANCE
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-
Urakoitsija on pk-yritys
ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   250.000,00 EUR

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   245.310,00 EUR

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   kyllä

Osuus:   55%

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot

-

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 43031100
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 4303-2100
Internetosoite
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   katso kohdassa I.3) annettu internetosoite.

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
-
Postinumero
-
Maa
-
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
-
Faksi
-
Internetosoite
-

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

22-06-2020

Liite D1 – Julkiset hankinnat: Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu:

avoimessa menettelyssä:   ei

rajoitetussa menettelyssä:   ei

Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti:   -

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen:   ei

hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen:   ei

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   ei

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   ei

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja:   ei

Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   -

Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa:   -

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta:   -

Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin:

liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta:   -

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   -

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan:   ei

3. Selitys

-