Evropska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Aankondiging van een gegunde opdracht

Dokončen razvoj evropskega pristopa za ocenjevanje požarne odpornosti fasad

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropska komisija, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Avenue d'Auderghem 45 - Office BREY 10/124
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Šifra NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5254
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://ec.europa.eu/growth/

Internetni naslov profila kupca:   http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Dokončen razvoj evropskega pristopa za ocenjevanje požarne odpornosti fasad

Referenčna številka dokumenta:   761/PP/GRO/IMA/19/1133/11140

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   79410000 - Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Cilj tega naročila je dokončati in izpopolniti ocenjevalno metodo, ki jo je izvajalec v prejšnji fazi razvil kot „alternativno metodo“ in ki se lahko torej neposredno uporabi za harmonizirane standarde za proizvode (v Evropskem odboru za standardizacijo) in evropske ocenjevalne dokumente (v Evropski organizaciji za tehnična soglasja) v zvezi z ustreznimi gradbenimi proizvodi (in sklopi) v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011.

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.1.7) Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)

Vrednost:   719.900,00

Denarna enota:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   -

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca ali v katerih koli drugih prostorih, navedenih v ponudbi, z izjemo prostorov Komisije.

II.2.4) Opis javnega naročila

Cilj tega naročila je dokončati in izpopolniti ocenjevalno metodo, ki jo je izvajalec v prejšnji fazi razvil kot „alternativno metodo“ in ki se lahko torej neposredno uporabi za harmonizirane standarde za proizvode (v Evropskem odboru za standardizacijo) in evropske ocenjevalne dokumente (v Evropski organizaciji za tehnična soglasja) v zvezi z ustreznimi gradbenimi proizvodi (in sklopi) v okviru izvajanja Uredbe (EU) št. 305/2011.
S pomočjo programa za medlaboratorijsko preskušanje je treba dokazati, da je predlagano preskusno metodologijo mogoče uporabiti za predvideni namen in da lahko izpolnjuje regulativne potrebe, ter pridobiti priznanje preskusne metode v državah članicah.
Izvajalec mora poleg tega predlagati klasifikacijo z vsemi potrebnimi merili in vrednostmi, ki bo služila kot osnova za delegirani akt Komisije o klasifikaciji požarne odpornosti fasad v skladu z določbami člena 27 Uredbe (EU) št. 305/2011.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

Cena - Ponder:   50 %

Merilo kakovosti - Ime:   Metodologija  / Ponder:   40

Merilo kakovosti - Ime:   Vodenje projekta in viri  / Ponder:   30

Merilo kakovosti - Ime:   Popolnost, jasnost in predstavitev ponudbe  / Ponder:   30

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   ne

II.2.14) Dodatne informacije

Delovni jezik za dokončen razvoj evropskega pristopa za ocenjevanje požarne odpornosti fasad je angleščina.

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   ne

Vzpostavljen je bil dinamični nabavni sistem:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena je elektronska dražba:   ne

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   da

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   2019/S 179-434943

IV.2.8) Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Obvestilo se nanaša na prenehanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljenega z zgornjim obvestilom o javnem naročilu:   ne

IV.2.9) Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Javni naročnik ne bo oddal nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega predhodnega informativnega obvestila:   ne

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   SI2.825082

Št. sklopa:   -

Naslov:   Dokončen razvoj evropskega pristopa za ocenjevanje požarne odpornosti fasad

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

20-02-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   1

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Rise Research Institutes of Sweden AB
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Brinellgatan 4
Kraj
Boras
Šifra NUTS
SE
Poštna številka
504 62
Država
SVERIGE
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Efectis France
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Espace Technologique — BAT Apollo
Kraj
Saint-Aubin
Šifra NUTS
FR
Poštna številka
91190
Država
FRANCE
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Bundesanstalt Fuer Materialforschung und -Pruefung
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Unter den Eichen 87
Kraj
Berlin
Šifra NUTS
DE
Poštna številka
12205
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Universite de Liege
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Place du 20 Aout 7
Kraj
Liège
Šifra NUTS
BE
Poštna številka
4000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
EMI Epitesugyi Minosegellenorzo Innovacios Nonprofit KFT
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Dozsa Gyorgy St 26
Kraj
Szentendre
Šifra NUTS
HU
Poštna številka
2000
Država
MAGYARORSZÁG
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   720.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   719.900,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   da

Delež:   35%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3) Dodatne informacije

V okviru tega razpisa je mogoča samo elektronska oddaja prek e-oddaje.

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče Sodišča Evropske unije
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetni naslov
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   Natančne informacije o roku(‑ih) za postopke revizije: Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

19-03-2020

Priloga D1 – Splošna javna naročila: Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na:

odprti postopek:   ne

omejeni postopek:   ne

Zadevni izdelki se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive:   -

Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov:   ne

cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev:   ne

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   ne

Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   -

Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja:   -

Naročilo blaga, ponujenega in kupljenega na blagovni borzi:   -

Za nakup blaga ali storitev pod posebno ugodnimi pogoji:

od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj:   -

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   -

2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive:   ne

3. Razlaga

-