Evropska komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Študija izvedljivosti otroškega jamstva za ranljive otroke

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropska komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
-
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Šifra NUTS
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3248

Internetni naslov profila kupca:   -

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Socialno varstvo

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Študija izvedljivosti otroškega jamstva za ranljive otroke

Referenčna številka dokumenta:   VT/2017/057

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   79311400 - Storitve gospodarskih raziskav

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Pripravljalni ukrepi so pomembno orodje Evropskega parlamenta za oblikovanje novih političnih prednostnih nalog in uvedbo novih pobud, ki se lahko razvijejo v stalne dejavnosti in programe EU z lastnimi proračunskimi postavkami. Evropski parlament je Evropski komisiji naročil izvedbo pripravljalnega ukrepa v zvezi s programom otroškega jamstva, ki zajema uvedbo evropskega otroškega jamstva in finančne podpore. Cilj tega pripravljalnega ukrepa je oblikovati izvedbeni okvir v skladu s priporočilom Komisije iz leta 2013 o naložbah v otroke, pri čemer je treba upoštevati tudi druge novejše pobude s področja socialne politike, kot je na primer evropski steber socialnih pravic. Načelo 11 evropskega stebra socialnih pravic določa pravico do cenovno dostopne in kakovostne predšolske vzgoje in varstva, pravico do zaščite pred revščino in pravico prikrajšanih otrok do posebnih ukrepov za spodbujanje enakih možnosti.

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.1.7) Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)

Vrednost:   956.112,00

Denarna enota:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   -

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   BE1

II.2.4) Opis javnega naročila

Glejte oddelek št. 2 tehničnih specifikacij.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   da

II.2.14) Dodatne informacije

-

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   ne

Vzpostavljen je bil dinamični nabavni sistem:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena je elektronska dražba:   ne

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   da

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   2018/S 056-123134

IV.2.8) Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Obvestilo se nanaša na prenehanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljenega z zgornjim obvestilom o javnem naročilu:   ne

IV.2.9) Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Javni naročnik ne bo oddal nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega predhodnega informativnega obvestila:   ne

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   VC/2018/0111

Št. sklopa:   -

Naslov:   Študija izvedljivosti otroškega jamstva za ranljive otroke

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

27-09-2018

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   0

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   -

Skupna vrednost naročila/sklopa:   -

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3) Dodatne informacije

-

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetni naslov
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
Evropski varuh človekovih pravic
Poštni naslov
1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Kraj
Strasbourg Cedex
Poštna številka
F-67001
Država
FRANCE
Telefon
+33 388172313
E-naslov
-
Telefaks
+33 388172313
Internetni naslov
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   -

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
Evropska komisija, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3: Disability and Inclusion
Poštni naslov
-
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-
Internetni naslov
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

22-11-2018

Priloga D1 – Splošna javna naročila: Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na:

odprti postopek:   ne

omejeni postopek:   ne

Zadevni izdelki se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive:   -

Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov:   ne

cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev:   ne

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   ne

Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   -

Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja:   -

Naročilo blaga, ponujenega in kupljenega na blagovni borzi:   -

Za nakup blaga ali storitev pod posebno ugodnimi pogoji:

od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj:   -

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   -

2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive:   ne

3. Razlaga

-