Evropska komisija, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Zagotavljanje svetovalnih storitev Evropski komisiji prek evropskega strokovnega centra na področju politik delovnega prava, zaposlovanja in trga dela

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Evropska komisija, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Rue Joseph II 27 (J-27)
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Šifra NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
Adam Pokorny (Lot 1)
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5480

Internetni naslov profila kupca:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Zagotavljanje svetovalnih storitev Evropski komisiji prek evropskega strokovnega centra na področju politik delovnega prava, zaposlovanja in trga dela

Referenčna številka dokumenta:   VT/2019/016

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   79410000 - Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   da

II.1.7) Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)

Vrednost:   4.298.360,00

Denarna enota:   EUR


II.2) Opis Št. sklopa: 1

II.2.1) Naslov

Delovno pravo (evropska mreža za delovno pravo)

Št. sklopa:   1

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   79410000 - Storitve podjetniškega in managerskega svetovanja

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.4) Opis javnega naročila

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

Cena - Ponder:   40

Merilo kakovosti - Ime:   Kakovost predlagane metodologije: pristop  / Ponder:   12

Merilo kakovosti - Ime:   Kakovost predlagane metodologije: metodologija  / Ponder:   24

Merilo kakovosti - Ime:   Organizacija dela  / Ponder:   12

Merilo kakovosti - Ime:   Ukrepi za nadzor kakovosti (podmerilo 1: vzpostavitev postopka preverjanja kakovosti za vse rezultate)  / Ponder:   9

Merilo kakovosti - Ime:   Ukrepi za nadzor kakovosti (podmerilo 2: vzpostavitev postopka preverjanja jezikovne kakovosti za vse rezultate)  / Ponder:   3

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   da

II.2.14) Dodatne informacije

Naslov e-pošte: [email protected]


Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   ne

Vzpostavljen je bil dinamični nabavni sistem:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena je elektronska dražba:   ne

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   da

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   2019/S 217-531585

IV.2.8) Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Obvestilo se nanaša na prenehanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljenega z zgornjim obvestilom o javnem naročilu:   ne

IV.2.9) Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Javni naročnik ne bo oddal nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega predhodnega informativnega obvestila:   ne


Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   VC/2020/0189

Št. sklopa:   1

Naslov:   Delovno pravo (evropska mreža za delovno pravo)

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila Št. sklopa: 1

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

27-05-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   2

Število prejetih ponudb MSP-jev:   0

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   1

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   da

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
ICF SA
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Avenue Marnix 17
Kraj
Brussels
Šifra NUTS
BE10
Poštna številka
1000
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Johann-Wolfgang Goethe Universität
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
Kraj
Frankfurt am Main
Šifra NUTS
DE7
Poštna številka
60323
Država
DEUTSCHLAND
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   -

Skupna vrednost naročila/sklopa:   4.298.360,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   ne

Delež:   -

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3) Dodatne informacije

-

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetni naslov
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
Ni navedeno.
Poštni naslov
-
Kraj
N/A
Poštna številka
-
Država
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

29-05-2020

Priloga D1 – Splošna javna naročila: Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na:

odprti postopek:   ne

omejeni postopek:   ne

Zadevni izdelki se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive:   -

Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov:   ne

cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev:   ne

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   ne

Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   -

Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja:   -

Naročilo blaga, ponujenega in kupljenega na blagovni borzi:   -

Za nakup blaga ali storitev pod posebno ugodnimi pogoji:

od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj:   -

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   -

2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive:   ne

3. Razlaga

-