Sibelga
Sociale en andere specifieke diensten – speciale sectoren

Sibelga - Bewaking

Dienstenopdracht voor de uitvoering van statische en mobiele bewakingsprestaties op alle, gekende en toekomstige sites van de Aanbestedende Overheid Deze prestaties omvatten:

- de statische bewaking;

- de mobiele bewaking;

- de interventies na alarm.


Datum van verzending van deze aankondiging
27-11-2018
Publicatiedatum
29-11-2018
Deadline
15-01-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79710000 - Beveiligingsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sibelga
Postadres
Werkuizenkaai 16
Plaats
Brussels
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Patricia Nivard
Telefoon
+32 22743516
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.sibelga.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=326126