Európai Bizottság, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Tanulmány kiszolgáltatott helyzetű gyermekekre irányuló gyermekgarancia megvalósíthatóságáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Európai Bizottság, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
-
Város
Brussels
Postai irányítószám
1049
NUTS-kód
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3248

A felhasználói oldal címe:   -

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Szociális védelem

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Tanulmány kiszolgáltatott helyzetű gyermekekre irányuló gyermekgarancia megvalósíthatóságáról

Hivatkozási szám:   VT/2017/057

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   79311400 - Gazdasági kutatási szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

Az előkészítő intézkedések az Európai Parlament (EP) fontos eszközét jelentik az új politikai prioritások kialakításában és az olyan új kezdeményezések bevezetésében, amelyek végül saját költségvetési tételekkel rendelkező, megvalósult uniós tevékenységekké és programokká válhatnak. Az Európai Parlament felkérte az Európai Bizottságot egy gyermekgarancia-rendszerre / európai gyermekgarancia létrehozására és pénzügyi támogatásra irányuló előkészítő intézkedés megvalósítására. A jelen előkészítő intézkedés célja egy olyan végrehajtási keret létrehozása, amely megfelel a Bizottság 2013-as, gyermekekbe történő befektetésről szóló ajánlásának, valamint figyelembe vesz egyéb újabb kezdeményezéseket is a szociálpolitika területén, például a szociális jogok európai pillérét (EPSR). Az EPSR 11. elvét a jó minőségű és megfizethető kisgyermekkori neveléshez és gondozáshoz (ECEC) való jognak, a szegénység elleni védelemhez való jognak, valamint az esélyegyenlőség javítása érdekében a hátrányos helyzetű gyermekeknek konkrét intézkedésekben való részesülésére irányuló jogának szentelték.

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)

Érték:   956.112,00

Pénznem:   EUR

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   -

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

A teljesítés fő helyszíne:   BE1

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Lásd a pályázati dokumentáció 2. szakaszát.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   igen

II.2.14) További információk

-

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   nem

Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést alkalmaztak:   nem

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   2018/S 056-123134

IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról

A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása:   nem

IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket :   nem

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:   VC/2018/0111

Rész száma:   -

Elnevezés:   Tanulmány kiszolgáltatott helyzetű gyermekekre irányuló gyermekgarancia megvalósíthatóságáról

Szerződés/rész odaítélésre került:   igen

V.2) Az eljárás eredménye

V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma

27-09-2018

V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:   0

Kkv-któl érkezett ajánlatok száma:   0

Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:   0

Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:   0

A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el:   nem

V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk

A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:   -

A szerződés/rész végleges összértéke:   -

A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:   -

V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk

Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez:   nem

Arány:   -

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:   -

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3) További információk

-

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetcím
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Európai Ombudsman
Postai cím
1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Város
Strasbourg Cedex
Postai irányítószám
F-67001
Ország
FRANCE
Telefon
+33 388172313
E-mail
-
Fax
+33 388172313
Internetcím
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   -

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
Európai Bizottság, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3: Disability and Inclusion
Postai cím
-
Város
Brussels
Postai irányítószám
1049
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

22-11-2018

D1. melléklet – Általános beszerzés: Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása

1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása

Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be:

nyílt eljárás:   nem

meghívásos eljárás:   nem

A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint:   -

Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:

verseny hiánya technikai okokból:   nem

a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása:   nem

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   nem

Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban:   nem

Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   nem

A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően:   -

Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés:   -

Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk :   -

Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés:

az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól:   -

a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve:   -

2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása

A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá:   nem

3. Magyarázat

-