Euroopan komissio, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Tutkimus haavoittuvassa asemassa oleville lapsille tarkoitetun takuun toteutettavuudesta

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet

Virallinen nimi
Euroopan komissio, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3 – Disability and Inclusion
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus
-
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1049
NUTS-koodi
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Yhteyshenkilö
DG EMPL — Unit C3, Disability and Inclusion
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-

Internetosoite (-osoitteet)

Pääasiallinen osoite:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3248

Hankkijaprofiilin osoite:   -

I.2) Yhteishankinta

Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa:   ei

Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:   -

Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö:   ei

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö

I.5) Pääasiallinen toimiala

Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi

Tutkimus haavoittuvassa asemassa oleville lapsille tarkoitetun takuun toteutettavuudesta

Viitenumero:   VT/2017/057

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi

Pääasiallinen CPV-koodi:   79311400 - Taloustutkimuspalvelut

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.1.3) Sopimuksen tyyppi

Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus

Valmistelevat toimet (preparatory actions – PA) ovat Euroopan parlamentille tärkeä väline uusien poliittisten painopisteiden määrittämisessä ja sellaisten uusien aloitteiden käynnistämisessä, joista voi lopulta tulla vakiintuneita EU:n toimia ja ohjelmia, joilla on omat budjettikohtansa. Euroopan parlamentti pyysi Euroopan komissiota toteuttamaan valmistelevan toimen, joka koskee lapsille tarkoitettua takuuta koskevaa järjestelmää / eurooppalaisen lapsille tarkoitetun takuun ja rahoituksellisen tuen perustamista. Kyseisellä valmistelevalla toimella pyritään toteuttaman kehys, joka on Euroopan komission vuonna 2013 antaman lapsiin investointia koskevan suosituksen mukainen ja jossa otetaan huomioon viimeaikaisimmat sosiaalipolitiikan aloitteet, kuten Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari (European pillar of social rights – EPSR). Erityisesti Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaate 11 koskee oikeutta kohtuuhintaiseen varhaiskasvatukseen ja laadukkaaseen hoitoon (early childhood education and care – ECEC), oikeutta suojeluun köyhyyttä vastaan sekä heikoista lähtökohdista tulevien lasten oikeutta yhtäläisiä mahdollisuuksia edistäviin erityistoimenpiteisiin.

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin:   ei

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Arvo:   956.112,00

Valuutta:   EUR

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi

-

Osa nro:   -

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)

Pääasiallinen CPV-koodi:   -

Täydentävä CPV-koodi:   -

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pääasiallinen suorituspaikka:   BE1

II.2.4) Kuvaus hankinnasta

katso teknisten eritelmien kohta N.2.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä mainitut perusteet

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet:   ei

Kuvaus mahdollisuuksista:   -

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan:   kyllä

II.2.14) Lisätiedot

-

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen :   ei

Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin:   ei

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta

Sähköistä huutokauppaa on käytetty:   ei

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta:   kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:   2018/S 056-123134

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen:   ei

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella:   ei

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:   VC/2018/0111

Osa nro:   -

Nimi:   Tutkimus haavoittuvassa asemassa oleville lapsille tarkoitetun takuun toteutettavuudesta

Sopimus/osa tehdään:   kyllä

V.2) Sopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä

27-09-2018

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:   0

Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:   0

Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:   0

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa:   ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:   -

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   -

Alhaisin tarjous:   -

korkein tarjous:   -

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa:   ei

Osuus:   -

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:   -

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot

-

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi
Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite
Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka
Luxembourg
Postinumero
L-2925
Maa
LUXEMBOURG
Puhelin
+352 4303-1
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
+352 4303-2100
Internetosoite
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin

Virallinen nimi
Euroopan oikeusasiamies
Postiosoite
1 avenue du Président Robert Schuman CS30406
Postitoimipaikka
Strasbourg Cedex
Postinumero
F-67001
Maa
FRANCE
Puhelin
+33 388172313
Sähköpostiosoite
-
Faksi
+33 388172313
Internetosoite
http://www.ombudsman.europa.eu/home.faces

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:   -

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä

Virallinen nimi
Euroopan komissio, DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit C3: Disability and Inclusion
Postiosoite
-
Postitoimipaikka
Brussels
Postinumero
1049
Maa
BELGIQUE-BELGIË
Puhelin
-
Sähköpostiosoite
[email protected]
Faksi
-
Internetosoite
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=en

VI.4.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä

22-11-2018

Liite D1 – Julkiset hankinnat: Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti

Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu:

avoimessa menettelyssä:   ei

rajoitetussa menettelyssä:   ei

Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti:   -

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä:

teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen:   ei

hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen:   ei

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   ei

Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   ei

Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja:   ei

Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti:   -

Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa:   -

Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta:   -

Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin:

liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta:   -

yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina:   -

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan:   ei

3. Selitys

-