Aankondiging van een opdracht

Oproep tot kandidaatstelling voor boekhouddiensten

Oproep tot kandidaatstelling boekhouddiensten

Publicatiedatum
11-12-2015
Deadline
05-02-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
79200000 - Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 9
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
APETRA Naamloze Vennootschap van Publiek Recht met Sociaal Oogmerk
Postadres
Keizerinlaan 66, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Luc Debeys

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

lid van Instituut van Accountants en Belastingconsulenten van België of fiducaire

Economische en financiële draagkracht

zie selectieleidraad

Vakbekwaamheid

zie selectieleidraad

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1822 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!