Regioonide Komitee
Aankondiging van een opdracht

Audiovisuaalteenused Euroopa Liidu Regioonide Komiteele

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Regioonide Komitee
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Rue Belliard/Belliardstraat 101
Linn
Brussels
Sihtnumber
1040
NUTS kood
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
Unit E4 — General Administration and Public Procurement
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://cor.europa.eu

Hankijaprofiili aadress:   http://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6488

Pakkumused või osalemistaotlused saata

eespool nimetatud aadressil

elektrooniliselt aadressil:   -

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Audiovisuaalteenused Euroopa Liidu Regioonide Komiteele

Viitenumber:   CDR-COM-37-2020

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   92110000 - Kino- ja videofilmide tootmine ja sellega seotud teenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Selle hanke eesmärk on audiovisuaalteenuste osutamine. Teenuseid kasutatakse peamiselt audiovisuaalse loovsisu loomiseks, Regioonide Komitee põhisündmuste kajastamiseks ning materjalide ja ruumide pakkumiseks audiovisuaalsetele ja raadioajakirjanikele. Regioonide Komitee otsib paindlikku, mitmekülgset ja loovat töövõtjat, kes on valmis töötama väikeste uudsete platvormiüleste audiovisuaalprojektidega, uute heli- ja videovormingutega (VR, 3D jne), valmis videokampaaniatega sotsiaalmeedia jaoks, voogedastusega sotsiaalmeedias, samuti sündmuste suurema kajastamise ning materjalide ja ruumide pakkumisega tele- ja raadioajakirjanikele.

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   2.000.000,00

Vääring:   EUR

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   50342000 - Audioseadmete remondi- ja hooldusteenused
50343000 - Videoseadmete remondi- ja hooldusteenused
92100000 - Kino- ja videoteenused
92110000 - Kino- ja videofilmide tootmine ja sellega seotud teenused
92111200 - Reklaam-, propaganda- ja infofilmide ning videofilmide tootmine
79961000 - Fotograafiateenused
79962000 - Fotode töötlemisteenused
72212521 - Muusika või heli redigeerimise tarkvara arendusteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Põhiline teostamise koht:   Brüssel.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   2.000.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   48

Seda lepingut võidakse uuendada:   jah

Uuenduste kirjeldus:   Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   ei

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   jah

Raamleping ühe pakkujaga:   jah

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   -

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   ei

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   -

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   17-07-2020

Kohalik aeg:   -

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

-

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

EN, BG, DA, DE, EL, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, ES, SV, CS

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   9

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:   27-07-2020

Kohalik aeg:   14:30

Pakkumuste avamise koht:   Room BVS 765 Euroopa Regioonide Komitee, Rue Montoyer 92, 1040 Brussels, BELGIA. Arvestades Covid-19 olukorda, võib pakkumuste avamine toimuda võrgus või füüsilise kohalviibimisega, olenevalt osalejate arvust.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   Pakkumuste avamisel võib osaleda maksimaalselt 2 esindajat iga pakkuja kohta. Pakkuja peab korralduse ja turvalisusega seotud kaalutlustel saatma e-kirja teel (aadressil [email protected]) iga esindaja täisnime ja ID-kaardi numbri või passi numbri vähemalt 3 tööpäeva enne pakkumuste avamist.

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   ei

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   -

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   ei

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   ei

VI.3) Lisateave

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018 määruse (EL, Euratom) nr 2018/1046 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju) artikli 164 lõike 5 ja I lisa punkti 11.1 alapunkti e kohaselt võib komisjon algatada kõnealuse pakkumise edukate pakkujatega läbirääkimistega menetluse uute teenuste hankimiseks, mis seisnevad kõnealuses teates olevate samalaadsete teenuste kordamises.

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   -

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

05-06-2020