Európai Bizottság, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Aankondiging van een opdracht

A nyugat-balkáni és ukrajnai széntermelő régiók átalakításával kapcsolatos kezdeményezés titkárságának működtetése

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Európai Bizottság, ENER — Energy, ENER.B.3 — Retail markets, consumers and local initiatives
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
Rue Jean-André de Mot 24-26, Jean-André de Motstraat
Város
Brussels
Postai irányítószám
1049
NUTS-kód
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
Lapinova Jana
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   https://ec.europa.eu/energy/

A felhasználói oldal címe:   -

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.3) Kommunikáció

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím

A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6452

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

a fent említett cím

elektronikusan:   -

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: -

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Egyéb tevékenység:   Energia

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

A nyugat-balkáni és ukrajnai széntermelő régiók átalakításával kapcsolatos kezdeményezés titkárságának működtetése

Hivatkozási szám:   ENER/2020/OP/0007

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   79412000 - Pénzügyi vezetői tanácsadó szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

A szerződés tárgya egy olyan titkárság felállítása, amelynek szerepe a következő 5 elem végrehajtásának logisztikai támogatása: nyílt platform létrehozása, ikerintézményi kapcsolatok kiépítése az EU széntermelő régiói és nyugat-balkáni és ukrajnai partnereik között, a Nyugat-Balkán és Ukrajna érintett érdekelt felei átalakítással kapcsolatos felkészültségének fejlesztése egy akadémia révén, szakmai segítségnyújtás biztosítása szakértői támogatás formájában meghatározott számú kísérleti régió számára, valamint segíteni a széntermelő régiókat az átalakítási projektek és programok finanszírozásának elérésében.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   3.000.000,00

Pénznem:   EUR

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   nem

II.2) Meghatározás

II.2.1) Elnevezés

-

Rész száma:   -

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   79421100 - Projektfelügyeleti szolgáltatások, kivéve az építési munkák felügyeletét
79421200 - Projekttervezési szolgáltatások, kivéve az építési munkák tervezését
09242100 - Petróleum

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

A teljesítés fő helyszíne:   -

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

A jelen ajánlati felhívás tárgya a nyugat-balkáni és ukrajnai széntermelő régiók átalakításával kapcsolatos kezdeményezés titkárságának működtetése. A fő feladat a következőket tartalmazza:
— nyílt platform létrehozása, amely lehetővé teszi a regionális szintű, több érdekelt fél közötti párbeszédet, és teret biztosít az átalakítással kapcsolatos problémák terén a tapasztalatoknak, ismereteknek és legjobb gyakorlati megoldásoknak a Nyugat-Balkán és Ukrajna széntermelő régiói között való megosztására;
— ikerintézményi kapcsolatok kiépítése az EU széntermelő régiói és nyugat-balkáni és ukrajnai partnereik között az átalakítással kapcsolatos problémák terén az ismeretek, tapasztalatok és legjobb gyakorlati megoldások cseréjének és átadásának elősegítése érdekében;
— a Nyugat-Balkán és Ukrajna érintett érdekelt felei átalakítással kapcsolatos felkészültségének fejlesztése egy olyan akadémia révén, amely célzott képzéseket biztosít az irányítás, a közösségi részvétel, a földterület és a létesítmények környezeti rekultivációjának és újrahasznosításának tárgykörében;
— szakmai segítségnyújtás biztosítása szakértői támogatás formájában meghatározott számú nyugat-balkáni és ukrajnai kísérleti régió számára az érintett állami hatóságok által használandó és végrehajtandó átalakítási ütemtervek kidolgozása érdekében;
— segíteni a széntermelő régiókat az átalakítási projektek és programok finanszírozásának elérésében különféle elérhető forrásokra, többek között az Európai Bizottság, a Világbank és az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank forrásaira támaszkodva.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   3.000.000,00

Pénznem:   EUR

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban:   36

A szerződés meghosszabbítható:   nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:   -

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:   -

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok:   igen

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk:   nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   nem

II.2.14) További információk

-

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   igen

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   igen

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

-

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

-

III.1.5 Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja:   nem

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik:   nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve:   -

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:   -

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.2.2) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét:   igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   nem

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:   -

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul:   nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják:   nem

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:   nem

IV.1.5) Információ a tárgyalásról

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:   nem

További információk az elektronikus árlejtésről:   -

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   -

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum:   17-07-2020

Helyi idő:   16:00

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

-

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók

EN

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az időtartam hónapban:   6

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:   20-07-2020

Helyi idő:   10:00

Hely:   DG Energy, Rue de Mot 24, 1049 Brussels, BELGIUM, office 03/37

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:   Az ajánlattevők jelen lehetnek a pályázatbontáson, azonban legfeljebb 1 személy képviselheti őket. A tenderbontás befejeztével a pályázatbontó bizottság elnöke közli a pályázók nevét és a döntést arra vonatkozóan, hogy az egyes ajánlatok elfogadhatók voltak-e vagy sem. Az ajánlatokban szereplő árakat nem hozzák nyilvánosságra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:   nem

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:   -

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:   nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:   nem

A fizetés elektronikus úton történik:   nem

VI.3) További információk

-

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L-2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
http://curia.europa.eu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Európai Ombudsman
Postai cím
1 avenue du Président Robert Schuman, PO BOX 403
Város
Strasbourg
Postai irányítószám
67001
Ország
FRANCE
Telefon
+33 3881-72313
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
Törvényszék
Postai cím
Rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
L_2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetcím
http://curia.europa.eu

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

28-05-2020