Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Il-Provvista ta' Servizzi ta' Konsulenza għall-Kummissjoni Ewropea permezz taċ-Ċentru Ewropew tal-Għarfien Espert fil-qasam tal-Liġi tax-Xogħol, l-Impjiegi u l-Politiki tas-Suq tax-Xogħol (ECE)

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1) Isem u indirizzi

Isem uffiċjali
Il-Kummissjoni Ewropea, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Rue Joseph II 27 (J-27)
Belt
Brussels
Kodiċi postali
1049
Kodiċi NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Persuna ta’ kuntatt
Adam Pokorny (Lot 1)
Telefown
-
Posta elettronika
[email protected]
Faks
-

Indirizz(i) tal-Internet

Indirizz ewlieni:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5480

Indirizz tal-profil tax-xerrej:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2) Akkwist konġunt

Il-kuntratt jinvolvi akkwist konġunt:   le

Fil-każ ta' akkwist konġunt li jinvolvi pajjiżi differenti – il-liġi nazzjonali applikabbli dwar l-akkwist:   -

Il-kuntratt qed jingħata minn korp ċentrali għall-akkwisti:   le

I.4) Tip ta’ awtorità kontraenti

Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali

I.5) Attività ewlenija

Servizzi pubbliċi ġenerali

Taqsima II: L-għan

II.1) L-għan tal-ksib

II.1.1) Titlu

Il-Provvista ta' Servizzi ta' Konsulenza għall-Kummissjoni Ewropea permezz taċ-Ċentru Ewropew tal-Għarfien Espert fil-qasam tal-Liġi tax-Xogħol, l-Impjiegi u l-Politiki tas-Suq tax-Xogħol (ECE)

Numru ta' referenza:   VT/2019/016

II.1.2) Kodiċi ewlieni CPV

Kodiċi ewlieni CPV:   79410000 - Servizzi ta' konsulenza dwar in-negozju u l-amministrazzjoni

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.1.3) It-tip ta’ kuntratt

Servizzi

II.1.4) Deskrizzjoni qasira

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.1.6) Informazzjoni dwar il-lottijiet

Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet:   iva

II.1.7) Valur totali tal-ksib (mingħajr VAT)

Valur:   4.298.360,00

Munita:   EUR


II.2) Deskrizzjoni Nru tal-lott: 1

II.2.1) Titlu

Il-Liġi tax-Xogħol (in-Netwerk Ewropew tal-Liġi tax-Xogħol)

Nru tal-lott:   1

II.2.2) Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK

Kodiċi ewlieni CPV:   79410000 - Servizzi ta' konsulenza dwar in-negozju u l-amministrazzjoni

Kodiċi supplimentari CPV:   -

II.2.3) Il-post tat-twettiq

Kodiċi NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:   Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.4) Deskrizzjoni tal-akkwist

Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

II.2.5) Kriterji tal-għoti

il-kriterji msemmija hawn taħt

Prezz - Peżar:   40

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-kwalità tal-metodoloġija proposta: l-approċċ  / Peżar:   12

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Il-kwalità tal-metodoloġija proposta: il-metodoloġija  / Peżar:   24

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   L-organizzazzjoni tax-xogħol  / Peżar:   12

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Miżuri ta' kontroll tal-kwalità (Sottokriterju 1: twaqqif ta' proċess ta' kontroll tal-kwalità għax-xogħlijiet li jridu jingħataw kollha)  / Peżar:   9

Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem:   Miżuri ta' kontroll tal-kwalità (Sottokriterju 2: twaqqif ta' proċess ta' kontroll tal-kwalità tal-lingwa għax-xogħlijiet li jridu jingħataw kollha)  / Peżar:   3

II.2.11) Informazzjoni dwar l-għażliet

Għażliet:   le

Deskrizzjoni ta’ għażliet:   -

II.2.13) Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea:   iva

II.2.14) Informazzjoni addizzjonali

L-indirizz tal-email: [email protected]


Taqsima IV: Proċedura

IV.1) Deskrizzjoni

IV.1.1) Tip ta’ proċedura

IV.1.3) Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri

Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim:   le

Twaqqfet sistema dinamika tax-xiri:   le

IV.1.6) Informazzjoni dwar irkant elettroniku

Intuża rkant elettroniku:   le

IV.1.8) Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)

L-akkwist huwa kopert mill-GPA:   iva

IV.2) Informazzjoni amministrattiva

IV.2.1) Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura

Numru tal-avviż fil-ĠU S:   2019/S 217-531585

IV.2.8) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sistema dinamika tax-xiri

L-avviż jinvolvi t-tmiem tas-sistema dinamika ta' xiri ppubblikat permezz tal-avviż ta' kuntratt li jidher hawn fuq:   le

IV.2.9) Informazzjoni dwar it-tmiem tas-sejħa għall-kompetizzjoni fl-għamla ta' avviż ta' informazzjoni minn qabel

L-awtorità kontraenti mhux se tagħti aktar kuntratti bbażati fuq l-avviż t'hawn fuq b'informazzjoni minn qabel:   le


Taqsima V: Għoti tal-kuntratt

Nru tal-kuntratt:   VC/2020/0189

Nru tal-lott:   1

Titlu:   Il-Liġi tax-Xogħol (in-Netwerk Ewropew tal-Liġi tax-Xogħol)

Kuntratt/lott jingħata:   iva

V.2) Għoti tal-kuntratt Nru tal-lott: 1

V.2.1) Id-data tal-iffirmar tal-kuntratt

27-05-2020

V.2.2) Informazzjoni dwar sejħiet għall-offerti

In-numru ta' offerti li waslu:   2

In-numru ta' offerti li waslu mingħand SMEs:   0

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati Membri oħra tal-UE:   1

In-numru ta' offerti li waslu mingħand l-offerenti minn Stati li mhux Membri tal-UE:   0

In-numru ta’ offerti li waslu permezz ta' mezzi elettroniċi:   2

Il-kuntratt ingħata lil grupp ta' operaturi ekonomiċi:   iva

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
ICF SA
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Avenue Marnix 17
Belt
Brussels
Kodiċi NUTS
BE10
Kodiċi postali
1000
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.3) Isem u indirizz tal-kuntrattur

Isem uffiċjali
Johann-Wolfgang Goethe Universität
Numru ta' reġistrazzjoni nazzjonali
-
Indirizz postali
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
Belt
Frankfurt am Main
Kodiċi NUTS
DE7
Kodiċi postali
60323
Pajjiż
DEUTSCHLAND
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-
Il-kuntrattur huwa SME
le

V.2.4) Informazzjoni dwar il-valur tal-kuntratt/lott

Stima tal-valur totali inizjali tal-kuntratt/lott:   -

Valur totali tal-kuntratt/lott:   4.298.360,00 EUR

L-aktar offerta baxxa:   -

L-ogħla offerta:   -

V.2.5) Informazzjoni dwar is-sottokuntrattar

Il-kuntratt x’aktarx li jiġi sottokuntrattat:   le

Proporzjon:   -

Deskrizzjoni qasira tal-parti tal-kuntratt li se tingħata b'sottokuntratt:   -


Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.3) Informazzjoni addizzjonali

-

VI.4) Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

VI.4.1) Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali
Rue du Fort Niedergrünewald
Belt
Luxembourg
Kodiċi postali
L-2925
Pajjiż
LUXEMBOURG
Telefown
+352 4303-1
Posta elettronika
[email protected]
Faks
+352 4303-2100
Indirizz tal-Internet
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni

Isem uffiċjali
Mhux applikabbli
Indirizz postali
-
Belt
N/A
Kodiċi postali
-
Pajjiż
BELGIQUE-BELGIË
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Informazzjoni preċiża dwar id-data/i tal-għeluq għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid:   Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).

VI.4.4) Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid

Isem uffiċjali
-
Indirizz postali
-
Belt
-
Kodiċi postali
-
Pajjiż
-
Telefown
-
Posta elettronika
-
Faks
-
Indirizz tal-Internet
-

VI.4.5) Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż

29-05-2020

Anness D1 – Akkwist ġenerali: Ġustifikazzjoni għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

1. Ġustifikazzjoni għall-għażla tal-proċedura nnegozjata mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni skont l-Art. 32 tad-direttiva 2014/24/UE

L-ebda offerta jew l-ebda offerta/talba xierqa għall-parteċipazzjoni bi tweġiba għal:

proċedura miftuħa:   le

proċedura ristretta:   le

Il-prodotti involuti huma manifatturati purament għall-iskop ta’ riċerka, esperiment, studju jew żvilupp taħt il-kundizzjonijiet imsemmija fid-direttiva:   -

Ix-xogħlijiet, provvisti jew servizzi jistgħu jiġu pprovduti biss minn operatur ekonomiku partikolari għar-raġuni li ġejja:

nuqqas ta' kompetizzjoni għal raġunijiet tekniċi:   le

akkwist bil-għan li joħloq jew jakkwista xogħol artistiku uniku jew preżentazzjoni artistika:   le

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   le

Urġenza estrema minħabba avvenimenti imprevedibbli mill-awtorità kontraenti u skont il-kundizzjonijiet stretti stabbiliti fid-direttiva:   le

Kunsinni addizzjonali mill-fornitur oriġinali ordnati taħt il-kondizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   le

Xogħlijiet/servizzi ġodda, li jikkostitwixxu ripetizzjoni ta' xogħlijiet/servizzi eżistenti u ordnati skont il-kundizzjonijiet stretti msemmija fid-direttiva:   -

Kuntratt ta' servizz li se jingħata lir-rebbieħ jew wieħed mir-rebbieħa skont ir-regoli ta' kompetizzjoni ta' disinn:   -

Akkwist ta' provvisti kkwotati u mixtrija minn suq tal-komoditajiet:   -

Xiri ta’ provvisti jew servizzi fuq termini partikolarment vantaġġużi:

minn fornitur li definittivament qed itemm l-attivitajiet tan-negozju tiegħu:   -

ħarsien ta' drittijiet esklussivi, li jinkludu drittijiet tal-proprjetà intellettwali:   -

2. Ġustifikazzjoni oħra għall-għoti tal-kuntratt mingħajr pubblikazzjoni minn qabel ta' sejħa għall-kompetizzjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

L-akkwist ma jaqax fl-ambitu tal-applikazzjoni tad-direttiva:   le

3. Spjegazzjoni

-