Europos Komisija, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Aankondiging van een gegunde opdracht

Konsultacinių paslaugų teikimas Europos Komisijai per Europos kompetencijos centrą darbo teisės, užimtumo ir darbo rinkos politikos srityje

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos Komisija, Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Rue Joseph II 27 (J-27)
Miestas
Brussels
Pašto kodas
1049
NUTS kodas
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
Adam Pokorny (Lot 1)
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5480

Pirkėjo profilio adresas:   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=624&langId=en

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   ne

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Konsultacinių paslaugų teikimas Europos Komisijai per Europos kompetencijos centrą darbo teisės, užimtumo ir darbo rinkos politikos srityje

Nuorodos numeris:   VT/2019/016

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79410000 - Verslo ir valdymo konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Paslaugos

II.1.4) Trumpas aprašymas

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   taip

II.1.7) Bendra pirkimo vertė (be PVM)

Vertė:   4.298.360,00

Valiuta:   EUR


II.2) Aprašymas Pirkimo dalies Nr.: 1

II.2.1) Pavadinimas

Darbo teisė (Europos darbo teisės tinklas)

Pirkimo dalies Nr.:   1

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   79410000 - Verslo ir valdymo konsultacinės paslaugos

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

Kaina - Lyginamasis svoris:   40

Kokybės kriterijus - Vardas:   Siūlomos metodikos kokybė: principas  / Lyginamasis svoris:   12

Kokybės kriterijus - Vardas:   Siūlomos metodikos kokybė: metodika  / Lyginamasis svoris:   24

Kokybės kriterijus - Vardas:   Darbo organizavimas  / Lyginamasis svoris:   12

Kokybės kriterijus - Vardas:   Kokybės kontrolės priemonės (1 šalutinis kriterijus: visų rezultatų kokybės tikrinimo proceso parengimas)  / Lyginamasis svoris:   9

Kokybės kriterijus - Vardas:   Kokybės kontrolės priemonės (2 šalutinis kriterijus: visų rezultatų kalbos kokybės tikrinimo proceso parengimas)  / Lyginamasis svoris:   3

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   taip

II.2.14) Papildoma informacija

El. pašto adresas: [email protected]


IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   ne

Sudaryta dinaminė pirkimo sistema:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Surengtas elektroninis aukcionas:   ne

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   taip

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   2019/S 217-531585

IV.2.8) Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą

Skelbime numatytas dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimas, apie kurį paskelbta minėtame skelbime apie pirkimą:   ne

IV.2.9) Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

Perkančioji organizacija neskirs kitų sutarčių remdamasi minėtu išankstiniu informaciniu skelbimu:   ne


V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.:   VC/2020/0189

Pirkimo dalies Nr.:   1

Pavadinimas:   Darbo teisė (Europos darbo teisės tinklas)

Sutartis/pirkimo dalis skiriama:   taip

V.2) Sutarties skyrimas Pirkimo dalies Nr.: 1

V.2.1) Sutarties sudarymo data

27-05-2020

V.2.2) Informacija apie pasiūlymus

Gautų pasiūlymų skaičius:   2

Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius:   0

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius:   1

Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius:   0

Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius:   2

Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei:   taip

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
ICF SA
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Avenue Marnix 17
Miestas
Brussels
NUTS kodas
BE10
Pašto kodas
1000
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
ne

V.2.3) Rangovo pavadinimas ir adresas

Oficialus pavadinimas
Johann-Wolfgang Goethe Universität
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
Theodor-W.-Adorno-Platz 1
Miestas
Frankfurt am Main
NUTS kodas
DE7
Pašto kodas
60323
Šalis
DEUTSCHLAND
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-
Rangovas yra MVĮ
ne

V.2.4) Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę

Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė:   -

Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė:   4.298.360,00 EUR

Mažiausios kainos pasiūlymas:   -

Didžiausios kainos pasiūlymas:   -

V.2.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

Tikėtina, kad sutartis bus perduota vykdyti subrangovams:   ne

Dalis:   -

Sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti subrangovams, trumpas aprašymas:   -


VI dalis: Papildoma informacija

VI.3) Papildoma informacija

-

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
L-2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 4303-2100
Interneto adresas
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
Nėra
Adresas
-
Miestas
N/A
Pašto kodas
-
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

29-05-2020

D1 priedas. Bendrieji pirkimai: Priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

1. Sprendimo pagal Direktyvos 2014/24/ES 32 straipsnį pasirinkti derybas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse priežastys

Negauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų ar prašymų dalyvauti:

atvirame konkurse:   ne

ribotame konkurse:   ne

Numatomi tiekti produktai yra sukurti vien mokslinių tyrimų, eksperimentų, studijų ar technologinės plėtros tikslais pagal direktyvoje nustatytas sąlygas:   -

Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:

konkurencijos nebuvimas dėl techninių priežasčių:   ne

pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas:   ne

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   ne

Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Papildomos pradinio tiekėjo tiekiamos prekės, užsakomos griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   ne

Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi griežtai laikantis direktyvoje nustatytų sąlygų:   -

Paslaugų pirkimo sutartis su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų bus sudaryta laikantis projekto konkurso taisyklių:   -

Prekių, kurios kotiruojamos ir perkamos prekių rinkoje, pirkimas:   -

Prekės ar paslaugos, perkamos ypač palankiomis sąlygomis:

iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą:   -

išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga:   -

2. Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta paskirti sutartį be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje

Pirkimui netaikoma direktyva:   ne

3. Paaiškinimas

-