Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

aanstelling bedrijfsrevisor

Aanstelling bedrijfsrevisor.

De bedrijfsrevisor controleert, conform de wettelijke bepalingen en binnen de wettelijke termijnen terzake, op afroep van de desbetreffend entiteiten, de financiële toestand, de jaarrekeningen en de regelmatigheid van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening van:

- extern verzelfstandigde agentschappen van de stad van publiek recht, zoals museum M Leuven (AGM) en Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL);

- extern verzelfstandigde agentschappen van de stad van privaatrecht, zoals de intergemeentelijke samenwerking HeLics, en de Stedelijke vzw's

- andere aan de stad gelinkte organisaties die onderworpen zijn aan de wettelijke controle van een bedrijfsrevisor.

De revisor houdt er eveneens rekening mee dat voor bepaalde entiteiten er eveneens een BBC-controle dient te gebeuren.

De revisor zorgt ervoor dat de verslagen worden voorgelegd binnen een redelijke termijn zodat de verdere goedkeuring van de jaarrekeningen door de bevoegde organen geen onnodige vertraging oploopt.

Publicatiedatum
10-12-2015
Opdrachtcodes (CPV)
79200000 - Boekhoudkundige, audit- en fiscale diensten
79212500 - Controleren van de boekhouding
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Leuven
Postadres
Professor Van Overstraetenplein 1, 3000 Leuven, BE
Ter attentie van
Vermaelen Yves

Gecorrigeerde of toegevoegde informatie

Plaats waar de te wijzigen tekst staat
bestek
Toe te voegen tekst
De 'vragen en antwoorden' en diverse jaarrekeningen werden via een link gestuurd naar alle aanvragers van het lastenboek. De inschrijvers dienen voor het indienen van hun offerte hiermee rekening te houden.

LINK:

https://owncloud.leuven.be/owncloud/index.php/s/xwIKwuX2RpaDZig

Deze documenten kunnen ook aangevraagd worden mits een email naar: bestekken@leuven.be

Overige nadere inlichtingen

@Ref:00671600/2015021262

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!