Eiropas Parlaments, DG Communication
Aankondiging van een gegunde opdracht

Pakalpojumu pamatnolīgums koordinācijas biroja Stokholmā komunikācijas un informatīvo darbību organizēšanai

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Parlaments, DG Communication
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
Rue Wiertz 60
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1047
NUTS kods
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
-
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   http://www.europarl.europa.eu

Pircēja profila adrese:   http://www.europaparlamentet.se

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Pakalpojumu pamatnolīgums koordinācijas biroja Stokholmā komunikācijas un informatīvo darbību organizēšanai

Atsauces numurs:   COMM/DG/AWD/2018/148

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   79416000 - Sabiedrisko attiecību pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Eiropas Parlamenta koordinācijas biroji (European Parliament Liaison Offices – EPLO) atbild par EP iestāžu komunikācijas centienu decentralizētu īstenošanu. Konkrētāk, biroji vada saziņu ar valsts, reģionālajiem un vietējiem plašsaziņas līdzekļiem, iesaistās dialogā ar pilsoņiem un ieinteresētajām personām caur darbībām tiešsaistē un bezsaistē, kā arī piedāvā komunikācijas platformu EP deputātiem dalībvalstīs. Šie centieni jo īpaši ir būtiski EP 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu kampaņai.

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.1.7) Iepirkuma kopējā vērtība (bez PVN)

Vērtība:   1.000.000,00

Valūta:   EUR

II.2) Apraksts

II.2.1) Nosaukums

-

Daļas numurs:   -

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   79530000 - Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   Zviedrija

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Komunikācijas pakalpojumu pamatnolīguma īstenošanai ir šādi mērķi:
— nodrošināt EPLO Stokholmā augstas kvalitātes profesionālu atbalstu saistībā ar dažāda veida uzdevumiem, kurus var ērti saņemt kā ārpakalpojumus, lai tādējādi birojiem būtu plašākas spējas stratēģiska darba veikšanai,
— pilnveidot iepirkuma procesus,
— sekmēt ikdienas darbus, izmantojot vienkāršu pasūtījumu procesu, vienlaikus ievērojot iepirkuma noteikumus,
— atļaut komunikācijas darbību palielināšanu vēlēšanas kampaņas laikā.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Tika iestatīta dinamiska pirkšanas sistēma:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Ir piemērota elektroniskā izsole:  

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   2018/S 084-189102

IV.2.8) Informācija par dinamiskās iepirkumu sistēmas izbeigšanu

Ar šo paziņojumu tiek izbeigta dinamiskā iepirkumu sistēma, kas publicēta ar iepriekš norādīto paziņojumu par līgumu:  

IV.2.9) Informācija par to, ka tiek izbeigts ar iepriekšēju informatīvu paziņojumu izsludinātais iepirkums

Līgumslēdzēja iestāde vairs nepiešķirs citus līgumus, pamatojoties uz iepriekš norādīto iepriekšējo informatīvo paziņojumu:  

V iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma numurs:   COMM/DG/AWD/2018/148

Daļas numurs:   -

Nosaukums:   Pakalpojumu pamatnolīgums koordinācijas biroja Stokholmā komunikācijas un informatīvo darbību organizēšanai

Līgums/daļa ir piešķirts(-a):  

V.2) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

V.2.1) Līguma noslēgšanas datums

08-11-2018

V.2.2) Informācija par piedāvājumiem

Saņemto piedāvājumu skaits:   0

Saņemto MVU piedāvājumu skaits:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm:   0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES:   0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits:   0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai:  

V.2.4) Informācija par līguma/daļas vērtību

Līguma/daļas sākotnēji paredzētā kopējā vērtība:   -

Līguma/daļas kopējā vērtība:   -

Lētākais vērtētais piedāvājums:   -

Dārgākais vērtētais piedāvājums:   -

V.2.5) Informācija par apakšuzņēmuma līgumiem

Ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi:  

Proporcija:   -

Tās līguma daļas īss apraksts, par kuru paredzēts slēgt apakšuzņēmuma līgumu:   -

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.3) Papildu informācija

-

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Eiropas Savienības Tiesas Vispārējā tiesa
Pasta adrese
Rue du Fort Niedergrunewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
L-2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 4303-1
E-pasts
[email protected]
Fakss
+352 4303-2100
Interneta adrese
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
Eiropas Ombuds
Pasta adrese
1 avenue du Président Robert Schuman
Pilsēta
Strasbourg
Pasta indekss
67001
Valsts
FRANCE
Tālrunis
+33 388172313
E-pasts
[email protected]
Fakss
-
Interneta adrese
http://www.ombudsman.europa.eu/

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   līgums tiks parakstīts tikai 10 kalendārās dienas pēc paziņojuma vēstules izsūtīšanas datuma (11.10.2018).

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
Eiropas Parlaments, Directorate-General for Communication
Pasta adrese
60 Rue Wiertz
Pilsēta
Brussels
Pasta indekss
1047
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

23-11-2018

D1. pielikums – Vispārēja rakstura iepirkumi: Pamatojums līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

1. Pamatojums, kāpēc izvēlēta Direktīvas 2014/24/ES 32. pantā paredzētā sarunu procedūra bez iepirkuma iepriekšējas publicēšanas

Nav piedāvājumu vai nav atbilstošu piedāvājumu/dalības pieteikumu, atsaucoties uz:

atklātu procedūru :  

slēgtu procedūru:  

Attiecīgās preces tiek ražotas tikai pētniecības, eksperimentu, izpētes vai izstrādes nolūkā saskaņā ar nosacījumiem, kas noteikti direktīvā:   -

Būvdarbus, preces vai pakalpojumus var nodrošināt tikai konkrēts ekonomikas dalībnieks šādu iemeslu dēļ:

konkurences nav tehnisku iemeslu dēļ:  

iepirkuma mērķis ir izveidot vai iegādāties unikālu mākslas darbu vai māksliniecisku izpildījumu:  

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:  

Ārkārtēja steidzamība, ko izraisījuši notikumi, kurus līgumslēdzēja iestāde nevarēja paredzēt, un atbilstoši stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Papildu piegādes, ko veic sākotnējais piegādātājs un ko pasūta saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:  

Jauni būvdarbi/pakalpojumi, kas ir esošo būvdarbu/pakalpojumu atkārtojums un tiek pasūtīti saskaņā ar stingriem direktīvā izklāstītajiem nosacījumiem:   -

Pakalpojumu līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas uzvarētājam vai vienam no uzvarētājiem atbilstoši metu konkursa noteikumiem:   -

Tādu piegāžu iepirkums, ko kotē un iegādājas preču tirgū:   -

Piegāžu vai pakalpojumu iepirkums ar īpaši izdevīgiem nosacījumiem:

no piegādātāja, kas galīgi izbeidz savu uzņēmējdarbību:   -

ar ekskluzīvu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, aizsardzību saistītu iemeslu dēļ:   -

2. Cits pamatojums, kāpēc līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas bez iepirkuma izsludināšanas, izmantojot iepriekšēju publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Iepirkums neietilpst attiecīgās direktīvas darbības jomā:  

3. Paskaidrojums

-