Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Aankondiging van een opdracht

Andmepõhise majanduse kontekstis ärisaladuste õiguskaitset käsitlev uuring

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME)
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
Avenue du Bourget 1
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://ec.europa.eu/EASME

Hankijaprofiili aadress:   https://ec.europa.eu/easme/en

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6240

Pakkumused või osalemistaotlused saata

Ametlik nimetus
-
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
NUTS kood
-
Riik
-
Kontaktisik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Üldaadress
-
Hankijaprofiili aadress
-

elektrooniliselt aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6240

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Andmepõhise majanduse kontekstis ärisaladuste õiguskaitset käsitlev uuring

Viitenumber:   EASME/2020/OP/0008

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   79400000 - Äri- ja juhtimisalased nõustamis- ja seonduvad teenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) soovib sõlmida teenuslepingu ärisaladuste õiguskaitset käsitleva uuringu kohta, et luua ettevõtjatevahelisele andmete jagamisele turvaline keskkond, eelkõige Euroopa andmepõhise majanduse jaoks strateegilistes majandussektorites.
Kõnealuse pakkumise konkreetne eesmärk on koguda tõendusmaterjali ja teha poliitilisi järeldusi selle kohta, kuidas rakendada ettevõtjatevaheliste andmete jagamist soodustava turvalise keskkonna pakkumiseks ärisaladuste või nende olulise osa õiguskaitset.

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   250.000,00

Vääring:   EUR

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   ei

II.2) Kirjeldus

II.2.1) Nimetus

-

Osa nr:   -

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   79140000 - Õigusabi- ja -teabeteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Põhiline teostamise koht:   ülesanded tuleb täita töövõtja määratud ruumides, välja arvatud EASME või Euroopa Komisjoni ruumides peetavad koosolekud.

II.2.4) Hanke kirjeldus

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet (EASME) soovib sõlmida teenuslepingu ärisaladuste õiguskaitset käsitleva uuringu kohta, et luua ettevõtjatevahelisele andmete jagamisele turvaline keskkond, eelkõige Euroopa andmepõhise majanduse jaoks strateegilistes majandussektorites.
Kõnealuse pakkumise konkreetne eesmärk on koguda tõendusmaterjali ja teha poliitilisi järeldusi selle kohta, kuidas rakendada ettevõtjatevaheliste andmete jagamist soodustava turvalise keskkonna pakkumiseks ärisaladuste või nende olulise osa õiguskaitset.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   250.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   15

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   ei

II.2.14) Lisateave

-

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   ei

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Hankedokumentides sätestatud valikukriteeriumid.

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   ei

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Hankedokumentides sätestatud valikukriteeriumid.

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   ei

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   -

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   ei

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   -

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   26-08-2020

Kohalik aeg:   17:00

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

-

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   9

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:   27-08-2020

Kohalik aeg:   11:00

Pakkumuste avamise koht:   Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet, Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16, 1210 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   ei

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   -

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   ei

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   ei

VI.3) Lisateave

-

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031100
E-post
[email protected]
Faks
+352 43032100
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

23-06-2020