Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Overbruggingsovereenkomst diensten publiciteitsagentschappen

Overbruggingsovereenkomst voor aanneming van klantgeoriënteerde marketingcommunicatie (B2C), en aanverwante dienstverlening (Brands en Corporate).

Perceel 1: Lotto + tactische lanceringen + andere punctuele projecten

Perceel 2: EuroMillions + tactische lanceringen + andere punctuele projecten


Datum van verzending van deze aankondiging
09-06-2020
Publicatiedatum
10-06-2020
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
79340000 - Reclame- en marketingdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Nationale Loterij N.V. van publiek recht
Postadres
Belliardstraat 25-33
Plaats
Brussel
Postcode
1040
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 22384622
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.loterie-nationale.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=377739