Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja, EASME.A.1 COSME
Aankondiging van een gegunde opdracht

Študija o načelih krožnega gospodarstva pri načrtovanju stavb

Oddelek I: Javni naročnik

I.1) Ime in naslovi

Uradno ime
Izvajalska agencija za mala in srednja podjetja, EASME.A.1 COSME
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
Covent Garden (COV2), Place Charles Rogier 16
Kraj
Brussels
Poštna številka
1049
Šifra NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Država
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktna oseba
-
Telefon
-
E-naslov
[email protected]
Telefaks
-

Internetni naslovi

Glavni naslov:   http://ec.europa.eu/easme/

Internetni naslov profila kupca:   -

I.2) Skupno javno naročanje

Naročilo vključuje skupno javno naročanje:   ne

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:   -

Naročilo odda centralni organ za nabavo:   ne

I.4) Vrsta javnega naročnika

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

I.5) Glavna področja dejavnosti

Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila

II.1.1) Naslov

Študija o načelih krožnega gospodarstva pri načrtovanju stavb

Referenčna številka dokumenta:   EASME/2019/OP/0024

II.1.2) Glavna koda CPV

Glavna koda CPV:   79000000 - Poslovne storitve: pravo, trženje, svetovanje, zaposlovanje, tiskanje in varnost

Dopolnilna koda CPV:   -

II.1.3) Vrsta naročila

Storitve

II.1.4) Kratek opis

EASME je objavila ta javni razpis za oblikovanje študije, ki bo opredelila možnosti politike za podporo sprejetju „načel krožnega gospodarstva pri načrtovanju stavb“ v evropske, nacionalne in lokalne politike, da bi podaljšali življenjsko dobo stavb, olajšali uporabo sekundarnih materialov in izboljšali učinkovitost virov v življenjskem ciklu stavbe.

II.1.6) Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:   ne

II.1.7) Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)

Vrednost:   245.310,00

Denarna enota:   EUR

II.2) Opis

II.2.1) Naslov

-

Št. sklopa:   -

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavna koda CPV:   71000000 - Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Dopolnilna koda CPV:   -

II.2.3) Kraj izvedbe

Šifra NUTS:   BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:   Naloge se bodo izvajale v prostorih, ki jih določi izvajalec. Morebitni sestanki bodo potekali v prostorih agencije EASME ali Evropske komisije v Bruslju.

II.2.4) Opis javnega naročila

Izvajalec mora zagotoviti naslednje:
naloga 1: pregled stanja v državah članicah EU in zunaj EU;
naloga 2: analiza in razprava o različnih obstoječih pristopih k načelom krožnega gospodarstva pri načrtovanju stavb v EU in izbranih državah članicah OECD;
naloga 3: opredelitev in izbor možnosti politike za izvajanje načel krožnega gospodarstva pri načrtovanju stavb;
naloga 4: preverjanje veljavnosti rezultatov in ozaveščanje.

II.2.5) Merila za izbiro ponudbe

Spodaj navedena merila

Cena - Ponder:   40

Merilo kakovosti - Ime:   Kakovost predlagane metodologije  / Ponder:   40

Merilo kakovosti - Ime:   Organizacija dela in virov  / Ponder:   40

Merilo kakovosti - Ime:   Nadzor kakovosti in ukrepi za upravljanje tveganj  / Ponder:   20

II.2.11) Informacije o variantah

Variante:   ne

Opis variant:   -

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:   da

II.2.14) Dodatne informacije

Glejte spletni naslov v oddelku I.3) prvotnega obvestila o naročilu.

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.1) Vrsta postopka

IV.1.3) Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma:   ne

Vzpostavljen je bil dinamični nabavni sistem:   ne

IV.1.6) Informacije o elektronski dražbi

Uporabljena je elektronska dražba:   ne

IV.1.8) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih

Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih:   ne

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom

Številka obvestila v UL:   2019/S 229-561105

IV.2.8) Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema

Obvestilo se nanaša na prenehanje dinamičnega nabavnega sistema, objavljenega z zgornjim obvestilom o javnem naročilu:   ne

IV.2.9) Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Javni naročnik ne bo oddal nadaljnjih javnih naročil na podlagi zgornjega predhodnega informativnega obvestila:   ne

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila:   EASME/2019/OP/0024

Št. sklopa:   -

Naslov:   Študija o načelih krožnega gospodarstva pri načrtovanju stavb

Naročilo je oddano/sklop je oddan:   da

V.2) Oddaja naročila

V.2.1) Datum sklenitve pogodbe

29-04-2020

V.2.2) Informacije o ponudbah

Število prejetih ponudb:   8

Število prejetih ponudb MSP-jev:   3

Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU:   8

Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU:   0

Število elektronsko prejetih ponudb:   8

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov:   ne

V.2.3) Ime in naslov izvajalca

Uradno ime
Deloitte Conseil
Nacionalna identifikacijska številka
-
Poštni naslov
-
Kraj
Paris
Šifra NUTS
FR
Poštna številka
-
Država
FRANCE
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-
Izvajalec je MSP
ne

V.2.4) Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa

Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa:   250.000,00 EUR

Skupna vrednost naročila/sklopa:   245.310,00 EUR

Najnižja ponudba:   -

Najvišja ponudba:   -

V.2.5) Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem:   da

Delež:   55%

Kratek opis deleža naročila, ki bo oddan podizvajalcem:   -

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3) Dodatne informacije

-

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime
Splošno sodišče
Poštni naslov
Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj
Luxembourg
Poštna številka
L-2925
Država
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031100
E-naslov
[email protected]
Telefaks
+352 4303-2100
Internetni naslov
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:   Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije

Uradno ime
-
Poštni naslov
-
Kraj
-
Poštna številka
-
Država
-
Telefon
-
E-naslov
-
Telefaks
-
Internetni naslov
-

VI.4.5) Datum pošiljanja tega obvestila

22-06-2020

Priloga D1 – Splošna javna naročila: Utemeljitev oddaje javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

1. Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU

Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na:

odprti postopek:   ne

omejeni postopek:   ne

Zadevni izdelki se proizvajajo izključno za raziskovalne, poskusne, študijske ali razvojne namene pod pogoji iz Direktive:   -

Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga:

odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov:   ne

cilj javnega naročila je ustvariti ali pridobiti unikatno umetniško delo ali umetniško uprizoritev:   ne

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   ne

Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih javni naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Dodatne dobave prvotnega dobavitelja, naročene pod natančno določenimi pogoji iz Direktive:   ne

Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive:   -

Javno naročilo storitev bo oddano uspešnemu kandidatu ali enemu od uspešnih kandidatov po pravilih natečaja:   -

Naročilo blaga, ponujenega in kupljenega na blagovni borzi:   -

Za nakup blaga ali storitev pod posebno ugodnimi pogoji:

od dobavitelja blaga, ki bo šel v stečaj:   -

zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine:   -

2. Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije

Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive:   ne

3. Razlaga

-