Europeiska kommissionen, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Rectificatie

Tjänster avseende tekniskt stöd och resor för “Big Buyers for Climate and Environment”

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn
Europeiska kommissionen, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Nationellt registreringsnummer
-
Postadress
Rue de la Loi 56
Ort
Brussels
Postnummer
1000
Nuts-kod
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Fax
-

Internetadress(er)

Allmän adress: https://ec.europa.eu/growth/

Upphandlarprofil: -

Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

Tjänster avseende tekniskt stöd och resor för “Big Buyers for Climate and Environment”

Referensnummer: GROW/2020/OP/0009

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod

Huvudsaklig CPV-kod: 79411000 - Allmän organisationsrådgivning

Tilläggs-CPV-kod: -

II.1.3) Typ av kontrakt

Tjänster

II.1.4) Kort beskrivning

Syftet med detta kontrakt är att upphandla tjänster som är nödvändiga för att organisera verksamheterna inom ramen för Europeiska kommissionens initiativ ”Big Buyers for Climate and Environment” som bygger vidare på pilotprojektet ”Big Buyers and Networks Initiative”.
Det huvudsakliga målet är att öka spridningen av strategisk offentlig upphandling i Europa genom partnerskap mellan stora offentliga inköpare såsom städer, regioner, sjukhus, centrala inköpsorgan, allmännyttiga företag etc. som arbetar med konkreta projekt och liknande utmaningar. Detta mål uppnås genom att främja samarbete mellan stora inköpare inom strategisk offentlig upphandling i syfte att stimulera marknaden för innovativa varor, tjänster och byggentreprenader. Det syftar också till att bidra till den ekonomiska återhämtningen i EU och stimulera innovation och nystartade företag. De verksamheter som genomförs inom ramen för detta projekt bör vara helt förenliga med de övergripande målen för den gröna given, enligt vad som läggs fram i kommissionens meddelande av den 11 december 2019.
.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.4.5) Datum då meddelandet sänts

23-06-2020

VI.4.6) Ursprungsmeddelandets referens

TED eSender-inloggning: -

TED eSender kundinloggning: -

Meddelandets referens: -

Meddelandenummer i EUT: 2020/S 112-270774

Datum då ursprungsmeddelandet sänts:

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.1) Ursprungsmeddelandets referens

Ändring i de ursprungliga upplysningar som lämnats av den upphandlande myndigheten: nej

Uppgifterna som offentliggjorts i TED överensstämmer inte med de ursprungliga upplysningar som lämnats av den upphandlande myndigheten: nej

VII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Del nr
-
Avsnitt nummer
IV.2.2)
Plats där texten ska ändras
Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
31-07-2020 16:00
Ska det stå:
07-08-2020 16:00

Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

Del nr
-
Avsnitt nummer
IV.2.7)
Plats där texten ska ändras
Villkor för anbudsöppning
I stället för:
03-08-2020 10:00
Ska det stå:
10-08-2020 10:00

Övriga upplysningar

-