Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT VAN DE ANALYTISCHE BOEKHOUDING VAN DE COMMERCIËLE ACTIVITEITEN VAN HET GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET BETREKKING TOT DE UITVOERING VAN EEN AUDIT VAN DE ANALYTISCHE BOEKHOUDING VAN DE COMMERCIËLE ACTIVITEITEN VAN HET GEWESTELIJK AGENTSCHAP VOOR NETHEID EN ONDERSTEUNING IN HET KADER VAN EEN KENNISGEVING AAN DE EUROPESE COMMISSIE

Datum van verzending van deze aankondiging
09-04-2019
Publicatiedatum
09-04-2019
Deadline
23-04-2019
Regiocodes (NUTS)
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
79212000 - Auditdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie juridische zaken
Postadres
vooruitgangstraat 80/1
Plaats
Brussel
Postcode
1030
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
+32 28003666
Fax
-
E-mail
bbergen@sprb.brussels
Hoofdadres
https://servicepublic.brussels/
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338476
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2067 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!