Evropská komise, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Rectificatie

Technická podpora a cestovní služby pro velké zadavatele pro klima a životní prostředí

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Evropská komise, GROW — Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, GROW.DDG2.G.4 — Innovative and Digital Procurement
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Rue de la Loi 56
Obec
Brussels
PSČ
1000
Kód NUTS
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
-
Tel.
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa: https://ec.europa.eu/growth/

Adresa profilu zadavatele: -

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Technická podpora a cestovní služby pro velké zadavatele pro klima a životní prostředí

Spisové číslo: GROW/2020/OP/0009

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV: 79411000 - Všeobecné podnikové poradenství

Doplňkový kód CPV: -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Účelem této zakázky je zajištění služeb nutných pro organizaci aktivit Evropské komise v rámci iniciativy „Velcí zadavatelé pro klima a životní prostředí“, která vychází z pilotního projektu nazvaného „Iniciativa pro velké zadavatele a sítě“.
Hlavním cílem je zlepšit zadávání strategických veřejných zakázek v Evropě prostřednictvím partnerství mezi velkými zadavateli veřejných zakázek jako jsou města, kraje, nemocnice, centrální zadavatelé, veřejné služby atd., kteří pracují na konkrétních projektech a podobných výzvách. Tohoto cíle bude dosaženo podporou spolupráce mezi velkými zadavateli v oblasti zadávání strategických zakázek zaměřené na pohánění trhu dopředu směrem k inovativním výrobkům, službám a pracím. Dalším cílem bude přispět k hospodářskému oživení EU, podněcování inovací a začínajících podniků. Činnosti realizované v rámci tohoto projektu by měly být plně v souladu se souhrnnými cíli Zelené dohody pro Evropu, jak jsou uvedeny ve Sdělení Komise ze dne 11. prosince 2019.
.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

23-06-2020

VI.4.6) Odkaz na původní oznámení

Přihlašovací jméno do aplikace TED eSender: -

přihlašovací jméno zákazníka aplikace TED eSender: -

Odkaz na oznámení: -

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2020/S 112-270774

Datum odeslání původního oznámení:

Oddíl VII: Změny

VII.1) Informace, které mají být opraveny nebo přidány

VII.1.1) Odkaz na původní oznámení

Úprava původní informace podané veřejným zadavatelem: ne

Informace zveřejněná v databázi TED se neshoduje s původní informací poskytnutou veřejným zadavatelem: ne

VII.1.2) Text, který má být opraven v původním oznámení

Text, který má být opraven v původním oznámení

Část zakázky č.
-
Číslo oddílu
IV.2.2)
Místo v textu, které má být změněno
Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
31-07-2020 16:00
Čtěte:
07-08-2020 16:00

Text, který má být opraven v původním oznámení

Část zakázky č.
-
Číslo oddílu
IV.2.7)
Místo v textu, které má být změněno
Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
03-08-2020 10:00
Čtěte:
10-08-2020 10:00

Další dodatečné informace

-