Jednotný výbor pro řešení krizí
Aankondiging van een gegunde opdracht

Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1) Název a adresa

Úřední název
Jednotný výbor pro řešení krizí
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
Treurenberg 22
Obec
Brussels
PSČ
1049
Kód NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Země
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktní osoba
SRB Procurement
Tel.
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetové adresy

Hlavní adresa:   http://www.srb.europa.eu

Adresa profilu zadavatele:   -

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek:   ne

V případě společného zadávání zakázek, které zahrnuje více zemí – provádí se dle národních pravidel:   -

Zakázku zadává centrální zadavatel:   ne

I.4) Druh veřejného zadavatele

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace

I.5) Hlavní předmět činnosti

Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky

II.1.1) Název

Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství

Spisové číslo:   SRB/OP/2/2019

II.1.2) Hlavní kód CPV

Hlavní kód CPV:   66100000 - Bankovnictví a investiční služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.1.3) Druh zakázky

Služby

II.1.4) Stručný popis

Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství. Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace, která je k dispozici na internetové adrese elektronického podávání nabídek (e-tendering) uvedené výše v oddílu I.3) „Komunikace“.

II.1.6) Informace o částech zakázky

Zakázka je rozdělena na části:   ne

II.1.7) Konečná hodnota veřejné zakázky (bez DPH)

Hodnota:   24.000.000,00

Měna:   EUR

II.2) Popis

II.2.1) Název

-

Část zakázky č.:   -

II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV

Hlavní kód CPV:   79400000 - Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby

Doplňkový kód CPV:   -

II.2.3) Místo plnění

Kód NUTS:   BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hlavní místo dodání nebo plnění:   Očekává se, že množství úkolů v rámci vícestranné rámcové smlouvy na služby bude prováděno v Bruselu a v jakékoli jiné lokalitě.

II.2.4) Popis zakázky

Nahlédněte prosím do zadávací dokumentace, která je k dispozici na internetové adrese elektronického podávání nabídek (e-tendering) uvedené výše v oddílu I.3) „Komunikace“.

II.2.5) Hodnotící kritéria

Níže uvedená kritéria

Cena - Váha:   30

Kritérium kvality - Název:   Přístup a metodika  / Váha:   40

Kritérium kvality - Název:   Řízení úkolů  / Váha:   20

Kritérium kvality - Název:   Řízení a uchovávání zdrojů  / Váha:   10

II.2.11) Informace o opcích

Opce:   ne

Uveďte popis opcí:   -

II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie

Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie:   ne

II.2.14) Další informace

-

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis

IV.1.1) Druh řízení

IV.1.3) Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy:   ano

Byl zřízen dynamický nákupní systém:   ne

IV.1.6) Informace o elektronické aukci

Byla použita elektronická dražba:   ne

IV.1.8) Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)

Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách:   ne

IV.2) Administrativní informace

IV.2.1) Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení

Číslo oznámení v Úř. věst. řady S:   2019/S 210-512166

IV.2.8) Informace o ukončení dynamického nákupního systému

Oznámení se týká ukončení dynamického nákupního systému zveřejněného ve výše uvedeném oznámení o zahájení zadávacího řízení:   ne

IV.2.9) Informace o ukončení výzvy k účasti v soutěži oznámené prostřednictvím předběžného oznámení

Veřejný zadavatel nebude zadávat žádné další zakázky na základě výše uvedeného předběžného oznámení:   ne

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   SRB/OP/2/2019

Část zakázky č.:   -

Název:   Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

29-05-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   1

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   4

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   8

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Ernst and Young Consulting
Národní identifikační číslo
0471938850
Poštovní adresa
De Kleetlaan 2
Obec
Diegem
Kód NUTS
BE241
PSČ
1831
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   24.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   24.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   SRB/OP/2/2019

Část zakázky č.:   -

Název:   Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

29-05-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   1

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   4

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   8

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Národní identifikační číslo
HRB1981
Poštovní adresa
Fuhlentwiete 12
Obec
Hamburg
Kód NUTS
DE600
PSČ
20355
Země
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   24.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   24.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   SRB/OP/2/2019

Část zakázky č.:   -

Název:   Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

29-05-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   1

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   4

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   8

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA
Národní identifikační číslo
429053863
Poštovní adresa
Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J
Obec
Zaventem
Kód NUTS
BE241
PSČ
1930
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   24.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   24.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   SRB/OP/2/2019

Část zakázky č.:   -

Název:   Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

29-05-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   1

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   4

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   8

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AG
Národní identifikační číslo
HRB 106191B
Poštovní adresa
Klingelhöferstraße 18
Obec
Berlin
Kód NUTS
DE300
PSČ
10785
Země
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   24.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   24.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   SRB/OP/2/2019

Část zakázky č.:   -

Název:   Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

29-05-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   1

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   4

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   8

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ano

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Oliver Wyman BVBA
Národní identifikační číslo
0645.633.285
Poštovní adresa
Avenue Herrmann-Debroux 2
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE10
PSČ
1160
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Mazars Advisory Services BVBA
Národní identifikační číslo
0844.915.134
Poštovní adresa
Avenue Marcel Thiry 77 b4
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE10
PSČ
1200
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   24.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   24.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   SRB/OP/2/2019

Část zakázky č.:   -

Název:   Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

29-05-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   1

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   4

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   8

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Alvarez and Marsal Deutschland GmbH
Národní identifikační číslo
HRB178338
Poštovní adresa
Thierschplatz 6
Obec
Munich
Kód NUTS
DE212
PSČ
80538
Země
DEUTSCHLAND
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ano

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   24.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   24.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   SRB/OP/2/2019

Část zakázky č.:   -

Název:   Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

29-05-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   1

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   4

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   8

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ano

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Grant Thornton UK LLP
Národní identifikační číslo
OC307742
Poštovní adresa
30 Finsbury Square
Obec
London
Kód NUTS
UKI
PSČ
EC2A 1AG
Země
UNITED KINGDOM
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
Grant Thornton Ireland
Národní identifikační číslo
-
Poštovní adresa
13-18 City Quay
Obec
Dublin
Kód NUTS
IE061
PSČ
D02 ED70
Země
IRELAND
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   24.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   24.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl V: Zadání zakázky

Zakázka č.:   SRB/OP/2/2019

Část zakázky č.:   -

Název:   Zajištění analýzy finančních výkazů a účetní poradenství

Zakázka/část je zadaná:   ano

V.2) Zadání zakázky

V.2.1) Datum uzavření smlouvy

29-05-2020

V.2.2) Informace o nabídkách

Počet obdržených nabídek:   8

Počet nabídek obdržených od malých a středních podniků:   1

Počet nabídek obdržených od uchazečů z dalších členských států EU:   4

Počet nabídek obdržených od uchazečů ze států, které nejsou členy EU:   0

Počet nabídek obdržených elektronickou cestou:   8

Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů:   ne

V.2.3) Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

Úřední název
PwC EU Services EESV
Národní identifikační číslo
0872.793.825
Poštovní adresa
Woluwe Garden, Woluwedal
Obec
Brussels
Kód NUTS
BE10
PSČ
1932
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-
Dodavatelem je malý či střední podnik
ne

V.2.4) Údaje o hodnotě zakázky/části

Předpokládaná celková hodnota zakázky/části:   24.000.000,00 EUR

Konečná hodnota zakázky/položky:   24.000.000,00 EUR

Nejnižší uvažovaná nabídka:   -

Nejvyšší uvažovaná nabídka:   -

V.2.5) Informace o subdodávkách

Je pravděpodobné, že zakázka bude provedena subdodavatelsky:   ne

Poměrná část:   -

Krátký popis části zakázky, která bude provedena subdodavatelsky:   -

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace

-

VI.4) Přezkumná řízení

VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřední název
Tribunál
Poštovní adresa
Rue du Fort Niedergrünewald
Obec
Luxembourg
PSČ
L-2925
Země
LUXEMBOURG
Tel.
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2100
Internetová adresa
http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení

Úřední název
-
Poštovní adresa
-
Obec
-
PSČ
-
Země
-
Tel.
-
E-mail
-
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:   -

VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení

Úřední název
Jednotný výbor pro řešení krizí
Poštovní adresa
Treurenberg 22
Obec
Brussels
PSČ
1049
Země
BELGIQUE-BELGIË
Tel.
+32 24903551
E-mail
[email protected]
Fax
-
Internetová adresa
-

VI.4.5) Datum odeslání tohoto oznámení

11-06-2020

Příloha D1 – Obecné zakázky: Odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

1. Odůvodnění použití jednacího řízení bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v souladu s článkem 32 směrnice 2014/24/EU

Žádné nabídky nebo žádné vhodné nabídky/žádosti o účast v návaznosti na:

otevřené řízení:   ne

užší řízení:   ne

Předmětné výrobky jsou vyráběny čistě za účelem výzkumu, pokusu, studie nebo vývoje v souladu s podmínkami stanovenými v dané směrnici:   -

Práce, dodávky nebo služby mohou být poskytovány pouze konkrétním hospodářským subjektem z důvodu:

neexistence hospodářské soutěže z technických důvodů:   ne

veřejné zákázky zaměřené na vyvoření nebo získání jedinečného uměleckého díla nebo uměleckého výkonu:   ne

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   ne

Krajní naléhavost vzniklá v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat, a v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v dané směrnici:   ne

Dodatečné dodávky od původního dodavatele objednané v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   ne

Nové stavební práce/služby, které představují opakování stávajících stavebních prací/služeb a jsou objednány v souladu s přísnými podmínkami stanovenými ve směrnici:   -

Zakázka na služby se zadá vítězi nebo jednomu z vítězů soutěže o návrh:   -

Zakázka na dodávky nabízené a nakupované na komoditních burzách:   -

Nákup dodávek nebo služeb za obzvláště výhodných podmínek:

od dodavatele, který s konečnou platností ukončuje svou obchodní činnost:   -

ochrany výhradních práv včetně práv duševního vlastnictví:   -

2. Jiné odůvodnění zadání zakázky bez předchozího zveřejnění výzvy k účasti v soutěži v Úředním věstníku Evropské unie

Zakázka nespadá do oblasti působnosti příslušné směrnice:   ne

3. Vysvětlení

-