Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Senior B2B Oracle & Data Vault Developer

Senior B2B Oracle & Data Vault Developer

Datum van verzending van deze aankondiging
04-04-2019
Publicatiedatum
05-04-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
79000000 - Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
[email protected]

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
667260.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Automation & Consultancy Partners , Chaussée de charleroi 112-116, 1060 saint gilles, BELGIQUE-BELGIË