Veelgestelde vragen

TenderWolf

Wat is TenderWolf?

TenderWolf is een slimme en razendsnelle zoekmachine voor overheidsopdrachten. Je bedrijf kan TenderWolf gebruiken om meer omzet te realiseren in de publieke sector. Via je persoonlijke online dashboard, kan je de interessante overheidsopdrachten gemakkelijk organiseren en opvolgen.

Via de feedback van onze gebruikers wordt TenderWolf steeds beter. Aarzel daarom niet om feedback of suggesties te geven. 

Welke overheidsopdrachten vind ik via TenderWolf?

TenderWolf leest en verwerkt álle publicaties van Belgische overheidsopdrachten, die - zoals wettelijk verplicht is - gepubliceerd worden op E-notification door alle Belgische aanbestedende overheden (federaal, regionaal en lokaal). Dat zijn ongeveer 40.000 publicaties per jaar.

TenderWolf leest en verwerkt ook álle Europese overheidsopdrachten, zoals die gepubliceerd worden op TED (Tenders Electronic Daily), het portaal van de Europese Unie voor overheidsopdrachten. TED publiceert zowat 460.000 overheidsopdrachten per jaar, goed voor een bedrag van ongeveer 420 miljard euro.

Starten met TenderWolf

Kan ik TenderWolf écht gratis gebruiken?

Ja, voor Belgische overheidsopdrachten kan je TenderWolf écht gratis gebruiken: geen valkuilen, geen kleine lettertjes, geen addertjes onder het gras.

TenderWolf wil zelfstandigen, start-ups en kleine ondernemingen de kans geven om gratis naar relevante overheidsopdrachten te zoeken. De betalende abonnementen geven meer mogelijkheden en een groter gebruiksgemak, maar we durven stellen dat zelfs onze gratis versie beter en gebruiksvriendelijker werkt dan de betalende abonnementen van onze concurrenten. Je kan hier zelf een oordeel over vellen, gratis én vrijblijvend.

Om op TenderWolf overheidsopdrachten van andere Europese landen te zoeken heb je wel een betalend abonnement nodig. Vanaf het plan Professional kan je extra landen toevoegen aan je profiel. 

 

Waarom krijg ik eerst een gratis proefperiode?

Welk prijsplan je ook kiest, je krijgt eerst een gratis proefperiode van het plan Standard. Zo maak je kennis met het gebruiksgemak en de mogelijkheden van het plan Standard.

Voor het aflopen van je proefperiode, geef je aan voor welk prijsplan je kiest. Als je dit niet doet, wordt je automatisch overgeschakeld naar het gratis plan Free. Dan kan je TenderWolf verder gebruiken, volledig gratis.

Als je van bij het begin een hoger prijsplan wenst, dan kan dat uiteraard ook. De nieuwe features zijn dan onmiddellijk beschikbaar.

Heb ik een kredietkaart nodig?

Je hebt geen kredietkaart nodig. Als je voor een betalend prijsplan kiest, kan je kiezen voor maandelijkse of jaarlijkse facturen. De jaarlijkse facturering is merkelijk goedkoper: je betaalt slechts voor 10 maanden en doet dus een voordeel van 16,6 procent. Afhankelijk van je keuze stuurt TenderWolf je maandelijks of jaarlijks per e-mail een factuur. Je abonnement wordt automatisch verlengd. Je kan je op elk moment uitschrijven of een ander prijsplan kiezen.

Hoe kies ik een prijsplan dat bij me past?

TenderWolf biedt verschillende prijsplannen aan, van Free, over Basic en Standard, tot Professional. Een overzicht vind je hier. Welk prijsplan bij je past, hangt af van je noden en wensen.

Onze prijzen zijn opmerkelijk lager dan die bij onze concurrenten. We durven bovendien beweren dat TenderWolf beter en gebruiksvriendelijker is.

Kan ik op elk moment van prijsplan veranderen?

Je kan op elk moment van prijsplan veranderen.

Bij een upgrade (je kiest voor een hoger prijsplan) hoef je niks te ondernemen. Je krijgt meer mogelijkheden, en meer gebruiksgemak.

Bij een downgrade (je kiest voor een lager prijsplan) verlies je mogelijkheden en gebruiksgemak. Voor je periode afloopt, kan je best zelf een aantal zoekwoorden, labels, ... verwijderen, zodat je geen waardevolle informatie verliest. Als je dat niet tijdig gedaan hebt, zal TenderWolf zelf automatisch een aantal zoekwoorden, labels, ... verwijderen. Als je ervoor kiest bepaalde Europese landen niet meer te volgen, zullen die publicaties na afloop van je abonnementsperiode niet meer bereikbaar zijn.

Je registreren op TenderWolf

Hoe registreer ik me?

Je registeert je door hier je gegevens in te vullen. Hou het BTW-nummer of ondernemingsnummer van je bedrijf bij de hand. Dat moet verplicht worden ingevuld bij je registratie.

TenderWolf vraagt je dan naar je selectiecriteria: je geeft aan welk soort overheidsopdrachten je wil ontvangen, en in welke regio's je opdrachten wil uitvoeren. Je kan dit later steeds wijzigen. Je komt nu op de preview terecht, waar je de overheidsopdrachten ziet van de voorbije week die aan je selectiecriteria voldoen. Vanaf morgen krijg je dagelijks een e-mail als TenderWolf overheidsopdrachten gevonden heeft die aan je selectiecriteria voldoen.

We raden sterk aan om zoektermen toe te voegen aan je selectiecriteria: dat doe je hier. Ze vormen de belangrijkste garantie om zeker geen relevante overheidsopdrachten te missen.

Hoe lang duurt de registratie?

De registratie is kort en gemakkelijk. Je vult een aantal gegevens in van je bedrijf (zorg dat je het ondernemingnummer bij de hand hebt). Daarna kies je de relevante opdrachtcodes en regiocodes. Je bent klaar, en komt op de preview terecht, waar je de relevante overheidsopdrachten van de voorbije week vindt. Alles samen duurt de registratie 2 tot maximaal 10 minuten, afhankelijk van hoe goed je weet wat je wil. Je kan je opdrachtcodes en regiocodes later steeds wijzigen.

Selectiecriteria

Welke overheidsopdrachten komen terecht in 'Mijn selectie'?

TenderWolf scant elke dag alle nieuwe publicaties van Belgische en Europese overheidsopdrachten. Een nieuwe publicatie wordt voor jou geselecteerd als ze voldoet aan een of meerdere van je selectiecriteria, namelijk 'opdrachtcodes (CPV)', 'regiocodes (NUTS)' en 'zoektermen'.

Het is dus zeer belangrijk om goede selectiecriteria te kiezen.

Let op: afhankelijk van wat er wordt gepubliceerd en jouw (strenge) selectiecriteria, kan het gebeuren dat je een of meerdere opeenvolgende dagen geen nieuwe selectie ontvangt.

Als je prijsplan het toestaat, kan je ook op elk moment alle publicaties doornemen op de pagina ‘Archief’. Een interessante overheidsopdracht kan je gemakkelijk toevoegen aan 'mijn selectie', door onderaan links op het overzichtskaartje te klikken. Je verwijdert een publicatie uit 'Mijn selectie' door op het vuilbakje te klikken.

Een interessante overheidsopdracht zat niet in mijn selectie. Hoe komt dit en wat kan ik hieraan doen?

Uit alle nieuwe overheidsopdrachten selecteert TenderWolf voor jou de relevante, op basis van jouw selectiecriteria. Als een interessante overheidsopdracht niet in je selectie zat, dan bevat ze niet de juiste regiocodes (NUTS), of, indien wel, werden geen van je opdrachtcodes (CPV) of zoektermen gevonden.

Je kan nu best de inhoud van de gemiste publicatie analyseren, en dan gericht je selectiecriteria aanpassen: je voegt regiocodes (NUTS) toe of je voegt opdrachtcodes (CPV) toe of je voegt een aantal relevante zoektermen toe.

TenderWolf raadt je sterk aan om voldoende zoektermen te gebruiken: TenderWolf scant binnen je voorkeursregio's alle publicaties op je zoektermen.

Wat zijn ‘opdrachtcodes (CPV)’?

Een aanbestedende overheid moet bij het uitschrijven van een overheidsopdracht een opdrachtcode toekennen aan deze opdracht. Ze kan hierbij enkel een hoofdcode, maar ook één of meer subcodes toekennen. Deze codes staan in Europa bekend als 'CPV-codes' (‘CPV’ is de afkorting voor ‘Common Procurement Vocabulary’): ze staan voor de meest courante producten, diensten, leveringen en werken bij overheidsopdrachten. 

Een opdrachtcode heeft twee doelstellingen:

 1. Ze vormt een unieke referentie van het product, de dienst, de levering of de werken waarvoor een opdracht wordt gepubliceerd. 
 2. Bij Europese aanbestedingen wordt de omschrijving van de hoofd-CPV-code overgenomen in de titel van de opdracht

Bij overheidsdiensten bestaat soms wel wat verwarring over het gebruik van CPV-codes. De CPV-code heeft betrekking op de opdracht, en niet op de sector waartoe de opdrachtgever behoort: een school die software aankoopt voor haar netwerk, moet opdrachtcode '48200000 - netwerksoftware' gebruiken (en niet code '80000000 - diensten voor onderwijs en opleiding). Dit lijkt evident, maar toch worden relatief veel dergelijke fouten gemaakt. Om deze fouten op te vangen, raadt TenderWolf sterk aan om voldoende relevante zoektermen toe te voegen: dankzij 'netwerk', 'software' en 'netwerksoftware' zal TenderWolf toch de opdracht voor je selecteren, ondanks de verkeerde kwalificatie door de aanbestedende overheid.

Hier kan je zowel opdrachtcodes toevoegen als zoektermen toevoegen.

Wat zijn ‘regiocodes (NUTS)’?

Bij elke publicatie geeft de verantwoordelijke overheidsdienst een of meerdere regio’s mee waar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Dit wordt gedaan via ‘regiocodes’. Deze codes staan in Europa bekend als ‘NUTS-codes’ (‘NUTS’ staat voor ‘Nomenclature of Territorial Units for Statistics’).

Je kan zelf in je profiel (rechts bovenaan op elke pagina) onder ‘Selectiecriteria’ bij Regiocodes (NUTS) kiezen welke regiocodes een publicatie moet bevatten om voor jou geselecteerd te worden. Al je gekozen regiocode's samen vormen je voorkeursregio's.

Op de pagina ‘Mijn selectie’ krijg je alle publicaties te zien die binnen je voorkeursregio’s vallen, én die voldoen aan één of meerdere van je andere selectiecriteria. 

Sommige overheidsopdrachten krijgen geen specifieke regiocode mee: ze hebben bvb. regiocode ‘BE’, wat wil zeggen dat er geen specifiekere plaats van uitvoering of levering bepaald is dan het grondgebied België. TenderWolf beschouwt deze algemene regiocodes als behorend tot je voorkeursregio’s.

Wat zijn zoektermen?

Om het reële probleem van foute kwalificaties door overheidsdiensten op te vangen (opdrachten krijgen niet altijd de juiste CPV-codes mee), raadt TenderWolf sterk aan om voldoende relevante zoektermen toe te voegen.

Zoektermen zijn woorden of woordgroepen die je zelf ingeeft en waarop TenderWolf dagelijks alle nieuwe publicaties binnen je voorkeursregio’s scant. Wanneer een publicatie binnen je voorkeursregio’s een of meerdere van je zoektermen bevat, wordt deze voor je geselecteerd, ook al bevat ze geen enkele van je opdrachtcodes.

Je kan zelf in je profiel (rechts bovenaan op elke pagina) onder ‘Selectiecriteria’ bij ‘Zoektermen’ kiezen welke woorden een publicatie moet bevatten om voor jou geselecteerd te worden.

De zoektermen die gevonden werden, worden weergegeven in de bovenbalk op de pagina ‘Mijn selectie’. Zo kan je gemakkelijk filteren op zoektermen die je onmiddellijk interesseren. Het zoeken is niet hoofdlettergevoelig.

Let op: er wordt niet gezocht op woorddelen.

Bijvoorbeeld: het woord 'computer' zal niet gevonden worden in een publicatie die enkel melding maakt van 'computerapparatuur'. Dit geldt ook voor meervoudsvormen: ‘schilderwerk’ zal niet gevonden worden in een publicatie die enkel spreekt over ‘schilderwerken’. Op woordgroepen zoals 'big data' of 'plaatsen van ramen' wordt er wel gezocht.

 

Tip: voer altijd termen in waar je zelf op zou zoeken en vermijd termen die hoogstwaarschijnlijk ook in andere sectoren worden gebruikt (zo verminder je de kans op irrelevante selecties). Vermijd ook ambigue woorden. Met andere woorden, hou rekening met het mogelijke bestaan van meerdere betekenissen, zoals 'bank' als 'financiële instelling' en 'bank' als 'zitmeubel'.

TenderWolf dashboard

Hoe kom ik op mijn dashboard?

Als je inlogt op TenderWolf, kom je altijd automatisch op je dashboard terecht. Je dashboard is je centrale werkplek op TenderWolf. 'Mijn selectie' toont je de meest recente publicaties die TenderWolf voor je selecteerde. Als je op de link in de dagelijkse update-e-mail klikt, kom je hier ook automatisch terecht.

Wat zie ik op mijn dashboard?

'Mijn selectie' toont standaard de meest recente relevante publicaties die TenderWolf voor je selecteerde. Deze publicaties worden als overzichtskaartjes in een lijst weergeven. TenderWolf toont hoeveel resultaten er zijn voor je zoekopdracht, hoe ze in 3 verschillende categorieën ingedeeld worden ('Bevatten je opdrachtcodes (CPV) én zoektermen', 'Bevatten enkel je opdrachtcodes (CPV), geen zoektermen gevonden', 'Bevatten zoektermen, maar geen van je opdrachtcodes (CPV)'), en welke van je zoektermen voorkomen in de publicaties.

Bij 'gekozen filters' toont TenderWolf welke filters zijn toegepast om tot de resultaten voor je zoekopdracht te komen. Als je een filter wegklikt, komen er meer resultaten.

Met de zoekbalk links kan je zoeken naar tekst binnen de publicaties, kan je zoeken op publicatiedatum of -periode, op formuliertype, deadline, enz.

Wat is het overzichtskaartje van een publicatie?

Elke publicatie (vooraankondiging, aankondiging, gunning, rectificatie, ...) wordt in lijsten weergeven door een overzichtskaartje. Dat overzichtskaartje bevat een aantal minimale gegevens om de publicatie te identificeren: de naam van de aanbestedende dienst, de titel, de datum van de publicatie, de opdracht- en regiocodes, de gevonden zoektermen en de selectiecategorie ('Bevatten je opdrachtcodes (CPV) én zoektermen', 'Bevatten enkel je opdrachtcodes (CPV), geen zoektermen gevonden', 'Bevatten zoektermen, maar geen van je opdrachtcodes (CPV)', 'Zelf toegevoegd') waartoe de publicatie behoort.

Het valt je wellicht op dat de verschillende formuliertypes (vooraankondiging, aankondiging, gunning en rectificatie) elk hun eigen kleur krijgen. Dat helpt je om visueel de verschillende types formulieren van elkaar te onderscheiden.

Als je meer details wil van de publicatie, dan klik je op de titel van de publicatie. Dan kom je op de detailpagina van de publicatie terecht.

Wat is de detailpagina van een publicatie?

Als je op de titel klikt op een overzichtskaartje, dan kom je op de detailpagina van de publicatie terecht. Hier zie je uiteraard meer gegevens dan op het overzichtskaartje.

Van hieruit kan je de volledige officiële publicatie en alle bestekken en addenda bekijken en downloaden. 

Hier kan je ook labels en notities toevoegen, en de historiek van de publicatie bekijken.

 

Hoe vind ik de volledige officiële publicatie?

Via de detailpagina van een publicatie, kan je steeds de volledige officiële publicatie raadplegen en downloaden. Je doet dit door op de detailpagina ofwel onderaan te klikken op 'bekijk de officiële publicatie' ofwel bovenaan links te klikken op 'Officiële publicatie'. Dan kan je de officiële publicatie bekijken en downloaden.

Hoe vind ik de bestekken en addenda die bij een overheidsopdracht horen?

Op de detailpagina van een publicatie klik je bovenaan links op 'Bekijk alle documenten'. Dan opent zich rechts een deelpagina waar je een link vind naar de officiële publicatie, een link om het volledige dossier als een zip-file te downloaden, en linken naar de individuele bestekdocumenten en addenda. Deze documenten worden geopend in een nieuw tabblad.

Smart Tender Management

Wat zie ik in 'Mijn selectie'?

'Mijn selectie' toont standaard de meest recente relevante publicaties die TenderWolf voor je vond: deze publicaties voldoen aan je regiocodes (NUTS),  en aan je opdrachtcodes en/of je zoektermen.

Als je filters wegklikt, krijg je meer resultaten. Als je filters toevoegt, krijg je minder resultaten. 

De publicaties die TenderWolf voor je selecteerde, vallen uiteen in 3 categorieën:

 1. publicaties die voldoen aan je opdrachtcodes én aan je zoektermen,

 2. publicaties die enkel voldoen aan je opdrachtcodes (geen van je zoektermen werd gevonden)

 3. publicaties die enkel voldoen aan je zoektermen (geen van je opdrachtcodes werd gevonden)

 

Overheidsopdrachten in categorie 1 zijn doorgaans de meest relevante, maar het is bijzonder nuttig ook categorieën 2 en 3 te bekijken. Het kiezen van goede zoektermen kan je helpen om overheidsopdrachten te vinden die buiten je opdrachtcodes vallen (omdat je er zelf niet aan hebt gedacht om die opdrachtcodes toe te voegen, of omdat de aanbestedende overheid de opdracht anders classificeert).

TenderWolf toont je steeds welke van je zoektermen gevonden werden, en hoeveel keer ze gevonden werden. Als je er op klikt, werkt de zoekterm als een filter, en worden enkel die overheidsopdrachten getoond waarin de zoekterm voorkomt.

Wat zijn filters?

'Mijn selectie' bevat alle publicaties die voldoen aan je selectiecriteria, vanaf het moment dat je je bij TenderWolf registreerde. De publicaties die je zelf verwijderde door op het vuilbakje te klikken, zitten er natuurlijk niet meer in.

Deze publicaties kan je nu op verschillende manieren filteren, via de zoekbalk links of via de categorieën in de bovenbalk. Als je een filter gebruikt, krijg je enkel nog die publicaties te zien die voldoen aan je filter. De gekozen filters worden steeds getoond in de rubriek 'Gekozen filters'. TenderWolf meldt je ook hoeveel resultaten voldoen aan je zoekopdracht.

Een filter toevoegen zorgt voor minder resultaten, een filter weghalen (klik op het kruisje) zorgt voor meer resultaten. Bij elke filter-optie kan je zien hoeveel resultaten er zijn.

Spelen met de verschillende filters levert je goed inzicht in de data, en TenderWolf raadt je dan ook aan dit zeker in het begin vaak te doen.

Wat zijn labels?

‘Labels’ zijn sleutelwoorden die je kan ‘vasthaken’ aan publicaties. Je kan je labels aanmaken of verwijderen op de pagina ‘Labels’ of op de detailpagina van een publicatie. Op de ‘Labels’-pagina vind je een overzicht van al je gelabelde publicaties. Als je op meerdere labels klikt, krijg je die publicaties te zien die alle geselecteerde labels hebben.

Op het overzichtskaartje van een publicatie zie je onderaan rechts welke labels je aan die publicatie vastgehaakt hebt.

Labels kan je bijvoorbeeld gebruiken om:

 • publicaties te klasseren: bv. 'interessant' of 'op te volgen'
 • publicaties toe te wijzen aan personen of teams : bv. 'Tom' en 'An', of 'calculatieteam'
 • publicaties te koppelen aan bepaalde acties: bvb. 'bellen', 'uitzoeken' of 'deelnemen'

 

Via de filter 'Labels' in de zoekbalk links heb je de mogelijkheid om de 'Publicaties met labels' te selecteren, en ook de 'Publicaties zonder labels'.

Hoe voeg ik een notitie toe?

Op de detailpagina van een publicatie kan je heel eenvoudig een notitie toevoegen: je typt je notitie in het vakje (links), en je klikt op 'noteer'.

Wat is 'Historiek'?

Op de detailpagina van een publicatie zie je in de linkerbalk onderaan de 'Historiek'. Daar kan je het traject van een overheidsopdracht volgen: van vooraankondiging of aankondiging, over rectificaties, tot gunning van de opdracht. Klikken brengt je naar een eerder of later stadium van het traject. De publicatie zelf wordt ook steeds vermeld.

Er zijn nogal wat gunningen waarvoor de aanbestedende overheid niet meegeeft op welke aanbesteding de gunning betrekking heeft. TenderWolf werkt aan een oplossing om het traject toch volledig in beeld te brengen. 

Hoe verwijder ik een publicatie uit 'Mijn selectie'?

Op het overzichtskaartje van een publicatie druk je op het vuilbakje, en de publicatie wordt verwijderd. Mocht je je vergist hebben, kan je de publicatie nog terughalen door op 'Ongedaan maken' te klikken. Eens je naar een andere pagina klikt, is de publicatie definitief uit 'Mijn selectie' verdwenen. Je kan ze nog terugvinden via 'Archief', als je prijsplan dit toelaat.

Op de detailpagina van een publicatie klik je in de linkerkolom onderaan op het vuilbakje. Mocht je je vergist hebben, kan je de publicatie nog terughalen, door op het plusje te klikken. Eens je naar een andere pagina klikt, is de publicatie definitief uit 'Mijn selectie' verdwenen. Je kan ze nog terugvinden via 'Archief', als je prijsplan dit toelaat.

Je TenderWolf account

Hoe kan ik mijn paswoord veranderen?

Als je je paswoord vergeten bent, of je wil je paswoord veranderen, dan kan je hier terecht. TenderWolf stuurt je dan een e-mail, waarmee je je paswoord opnieuw kan instellen.

Kan ik TenderWolf gebruiken op mijn smartphone?

Ja, je kan TenderWolf gebruiken op je smartphone. Momenteel is de weergave nog niet optimaal, en niet alle functies werken even goed. We werken eraan om dit zo snel mogelijk in orde te krijgen.

Hoe veilig zijn mijn TenderWolf data?

TenderWolf maakt dagelijks backups van alle data. De paswoorden van TenderWolf gebruikers zijn versleuteld. Onze encryptie-protocollen voldoen aan de hoogste standaarden. Alle verbindingen met onze service zijn beveiligd met Secure Sockets Layer (SSL) encryption (HTTPS).

Hoe kan ik mijn TenderWolf account stopzetten?

Je kan je account hier eenvoudig stopzetten. Alle data worden verwijderd, en je ontvangt geen nieuwe publicaties meer. TenderWolf wenst je veel succes, en staat klaar om je op een later tijdstip weer van dienst te zijn.

Kan ik ervoor zorgen dat ik geen e-mails meer krijg?

Je kan je dagelijkse update hier uitschakelen. Je krijgt geen update e-mails meer, maar TenderWolf blijft dagelijks alle overheidsopdrachten voor je scannen. Je kan TenderWolf blijven gebruiken, en op elk moment belissen om de dagelijks update e-mails terug te ontvangen.

Waar kan ik mijn prijsplan bekijken en wijzigen?

Welk prijsplan je momenteel hebt, bekijk je hier. Als je van prijsplan wil veranderen, klik je op een van de andere prijsplannen. Je verandert niet meteen van prijsplan. TenderWolf vraagt je eerst om je keuze te bevestigen. Je kan op elk moment opnieuw van prijsplan veranderen.

Overheidsopdrachten

Wat zijn overheidsopdrachten?

Wanneer een overheid of publiekrechtelijke organisatie producten wil kopen, diensten wil bestellen of werken wil laten uitvoeren, dan moeten zij de wetgeving inzake overheidsopdrachten naleven. Overheden en publiekrechtelijke organisatie kunnen enkel bestellingen plaatsen volgens specifieke regels en procedures. Het aantal overheidsopdrachten en de omvang ervan is enorm: jaarlijks besteden de Belgische overheden samen zowat 60 miljard euro. Voor tal van bedrijven is de overheid dan ook een belangrijke klant. Omwille van de openbaarheid en objectiviteit van de procedure en de gelijke behandeling van de inschrijvers op een overheidsopdracht, zijn de regelgeving en de de volgen procedures relatief complex. Noch de aanbestedende overheid, noch de inschrijvers mogen van deze procedures afwijken. Onder het toepassingsgebied van de wet vallen ook alle organisaties waarvan meer dan 50% van de inkomsten afkomstig zijn uit overheidssteun. 

De Belgische wetgeving voor overheidsopdrachten is gebaseerd op de Europese regelgeving. Ze legt regels op met betrekking tot bekendmaking, type opdracht, procedure en uitvoering. 

Verwante woorden en begrippen: openbare aanbestedingen, publieke aanbestedingen, public procurement, procurement.

Wat zijn de standaard gunningsprocedures?

De aanbestedende overheden kunnen altijd gebruik maken van de standaard gunningsprocedures aanbesteding en offerteaanvraag, ongeacht het voorwerp en het geraamde bedrag van de opdracht. 

Bij een aanbesteding wordt de opdracht gegund aan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte indient. Het enige gunningscriterium is dus de prijs. Wanneer de overheid de opdracht toch sluit met een andere inschrijver dan de inschrijver die de laagste regelmatige offerte heeft ingediend, heeft deze laatste recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het bedrag van zijn offerte, exclusief BTW.

Bij een offerteaanvraag wordt de opdracht gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte indient. Welke offerte de economisch meest voordelige offerte is, wordt bepaald door meerdere gunningscriteria (bv. uitvoeringstermijn, prijs, kwaliteit van de materialen, etc.), die moeten worden bepaald in de opdrachtdocumenten.

Qua typologie of verloop kan men de standaard gunningsprocedures opdelen in open en beperkte procedures.

De open gunningsprocedure is een gunningsprocedure die in één fase verloopt: de opdracht wordt bekendgemaakt en vervolgens worden de offertes ingediend tegen de zittingsdatum. De offertes worden dan door de overheid op een openbare zitting geopend.

De beperkte gunningsprocedure verloopt in twee fasen. De eerste fase is een selectiefase: alle geïnteresseerde marktspelers kunnen zich kandidaat stellen. De overheid gaat van alle kandidaten na of ze betrouwbaar en geschikt zijn, en doet op basis daarvan een selectie. Alleen de geselecteerden ontvangen een uitnodiging om een offerte in te dienen.

Wat zijn de drempelbedragen voor de Europese overheidsopdrachten?

De nieuwe drempelbedragen, geldig voor de periode 2018 - 2019, voor de overheidsopdrachten die onderworpen zijn aan de Europese bekendmakingsregels zijn:

 • voor werken: 5.548.000 euro in alle sectoren
 • voor leveringen:
  • voor centrale overheidsinstanties: 144.000 euro
  • voor decentrale overheidsinstanties: 221.000 euro
  • voor sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten: 443.000 euro
  • voor sociale en andere speciale sectoren:  750.000 euro voor klassieke overheidsopdrachten en 1.000.000 euro voor speciale sectoropdrachten
 • voor diensten:
  • voor centrale overheidsinstanties: 144.000 euro
  • voor decentrale overheidsinstanties: 221.000 euro
  • voor sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten: 443.000 euro
  • voor sociale en andere speciale sectoren:  750.000 euro voor klassieke overheidsopdrachten en 1.000.000 euro voor speciale sectoropdrachten
 • Prijsvragen die als onderdeel van een procedure voor het gunnen van overheidsopdrachten voor diensten worden uitgeschreven (art. 78 richtlijn 2014/24): 221.000 euro
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken (art. 13 sub a richtlijn 2014/24):  5.548.000 euro
 • Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken (art. 13 sub b richtlijn 2014/24): 221.000 euro
 • Concessie voor openbare werken (art. 8 richtlijn 2014/23) en concessie voor diensten (art. 8 richtlijn 2014/23): 5.548.000 euro

Deze bedragen zijn exclusief BTW. De nieuwe Europese drempels blijven geldig tot 31 december 2019.

Wat zijn de drempelbedragen voor de Belgische overheidsopdrachten?

Opdrachten waarvan de geraamde waarde lager ligt dan de Europese drempels zijn onderworpen aan de Belgische grensbedragen. Voor België werden de drempelbedragen vastgelegd in artikel 105 van het KB plaatsing van 15 juli 2011:

 • voor werken: 600.000 euro
 • voor leveringen: 85.000 euro
 • voor diensten: 85.000 euro

 

De vermelde bedragen zijn exclusief BTW.

Opdrachten tot 30.000 euro (tot voor kort was dat 8.500 euro) kunnen voortaan via 'aanvaarde factuur'. Dat betekent dat de factuur als bewijs geldt dat de opdracht gesloten is. 

 

Waar vind ik Belgische wetgeving inzake overheidsopdrachten?

Op 1 juli 2013 is de huidige regelgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Meer info over de Belgische aanbestedingswet vind je hier.

Op 14 juli 2016 verscheen de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten in het Belgisch Staatsblad (meer info: hier). De nieuwe wet zet de Europese richtlijnen 2014/24 en 2014/25 om, teneinde de overheidsopdrachten doeltreffender te maken, de KMO's betere toegang te geven tot overheidsopdrachten en de aanbestedende overheden de kans te bieden overheidsopdrachten beter te gebruiken om maatschappelijke doelen te verwezenlijken, en tegelijk de rechtszekerheid te verbeteren. 

Deze nieuwe wetgeving zal in de loop van 2017 van kracht worden.

Waar vind ik Europese regelgeving rond overheidsopdrachten?

De Europese verordeningen en richtlijnen die betrekking hebben op of relevant zijn voor overheidsopdrachten vind je hier.

Feedback en hulp

Waar kan ik feedback geven op TenderWolf?

We willen TenderWolf continu nog beter laten werken. Daarom is het voor ons heel belangrijk dat je je commentaar, kritiek en suggesties voor verbetering niet voor jezelf houdt. Deel ze ons mee, en wij gaan er mee aan de slag. Bloemen en complimenten doen ons nog harder werken.

Waar kan ik hulp of uitleg krijgen bij het gebruiken van TenderWolf?

Kijk eerst of je probleem niet behandeld wordt in de veelgestelde vragen. Als dat niet zo is, stuur je ons best eerst een e-mail, waarin je ook je telefoonnummer vermeldt. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Hoe kan je zelf TenderWolf helpen?

Je kan ons steeds feedback geven en suggesties doen. Als je tevreden bent over TenderWolf, kan je ons helpen via een tweet, of een bericht op Facebook of LinkedIn. 

truck tower-crane sharing