Aankondiging van een gegunde opdracht

Studieopdracht (architect en/of ingenieur) voor de renovatie van het Hortagebouw: micro-inplanting, plannen en bouwdirectie van de herinrichtings- en renovatiewerken van een kantoorgebouw

Diensten
Publicatie datum
26-05-2016
Waarde
537.281,00 EUR
Aanbestedende overheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 1060 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71243000 - Ontwerpplannen (systemen en integratie)
71244000 - Kostenberekening en -bewaking
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
71247000 - Toezicht op bouwwerkzaamheden
71248000 - Toezicht op plannen en documentatie
Korte inhoud
Het gaat om, in een eerste fase, een ontwerpopdracht voor de uitvoering van de micro-inplanting en de opmaak van de technische specificaties en samenvattende opmeting voor de renovatiewerken in een kantoorgebouw (7 verdiepingen). Dit omvat speciale technieken (HVAC, elektriciteit en sanitair) . De ontwerpfase omvat ook het opstellen van de technische specificaties en de inventaris van het te installeren meubilair, evenals een analyse van de voorgestelde fasering van de werken en de noodzakelijke verhuizingen, de budgettaire inschatting van het globale project.
De tweede (voorwaardelijke fase) omvat: de analyse van de offerten voor de overheidsopdrachten voor werken en voor levering van meubilair
De derde (voorwaardelijke) fase omvat de bouwdirectie: het volledig beheer, de coördinatie en opvolging van de renovatiewerken en de verhuisbewegingen.
Gunningen

Perceel 1: Studieopdracht (architect en/of ingenieur) voor de renovatie van het Hortagebouw: microinplanting, plannen en bouwdirectie van de herinrichtings- en renovatiewerken van een kantoorgebouw

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
537.281,00 EUR
Bedrijven
ALTIPLAN ARCHITECTES – COLLIERS (tijdelijke handelsvennootschap) | 1170 Brussel, BE
truck tower-crane sharing