Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

PG1190-60220D - renovatie stookplaatsen regio Vlaams-Brabant

Het betreft het vernieuwen van de stookinstallaties in de provincie Vlaams-Brabant, meerbepaald op volgende locaties:
1. Stelplaats Anderlecht:
1.1. Anderlecht O.C. 1
1.2. Anderlecht O.C. 2
1.3. Anderlecht Dienstgebouw
2. Stelplaats Leerbeek:
2.1. Leerbeek Dienstgebouw
2.2. Leerbeek O.C.
3. Stelplaats Vilvoorde
4. Stelplaats Londerzeel
5. Stelplaats Kessel-Lo:
5.1. Kessel-Lo Refter
5.2. Kessel-Lo Kleedkamers
5.3. Kessel-Lo Papiermagazijn
6. Stelplaats Dilbeek:
6.1. Dilbeek O.C.
7. Stelplaats Haacht:
7.1. Haacht O.C.
Daarnaast moet ook een gebouwbeheersysteem aangeleverd worden.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
07-02-2017 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
44620000 - Radiatoren en ketels en onderdelen voor centrale verwarming
45300000 - Installatiewerkzaamheden in de bouw
Regiocodes (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn
Postadres
Ragheno Business Park - Motstraat 20, 2800 Mechelen, BE
Contactpunt(en)
Domeinen & Infrastructuur
Ter attentie van
Dirk Hermans

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek.

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek.

Vakbekwaamheid

Categorie: D17 of D18.
Klasse: 4