TARS Architectenvennootschap bvba
Aankondiging van een opdracht

Restauratiewerken aan de O.L.V.Geboortekerk te Berbroek Herk-de-Stad

Restauratiewerken aan de O.L.V.Geboortekerk te Berbroek Herk-de-Stad

Publicatiedatum
01-12-2016
Deadline
01-02-2017 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Werken
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
TARS Architectenvennootschap bvba
Postadres
Taxandriadreef, 2, 2920 Kalmthout, BE
Contactpunt(en)
Stevens Tarcis

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D1, D24