Aankondiging van een gegunde opdracht

Her(aanleg) , vernieuwing, verbetering asfalt diverse straten - 2020

Werken
Publicatie datum
07-04-2020
Aanbestedende overheid
Gemeente Grobbendonk | 2280 Grobbendonk, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | Mevrouw Anita Gorremans
Opdrachtcodes (CPV)
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
Korte inhoud
(Her)aanleg, vernieuwing en verbetering van diverse straten verspreid over het grondgebied van de gemeente Grobbendonk en haar deelgemeente.
Gunningen

Her(aanleg) , vernieuwing, verbetering asfalt diverse straten - 2020

Bedrijven
Geen gunningen gevonden
truck tower-crane sharing