Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Brussel - FEDERALE POLITIE - “ Opfrissing van een appartement”

Werken
Publicatie datum
01-04-2020
Deadline
14-04-2020 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Regio Brussel | 1060 BRUSSEL, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Cambre David
Opdrachtcodes (CPV)
45000000 - Bouwwerkzaamheden
Korte inhoud
Brussel - FEDERALE POLITIE -
“ Opfrissing van een appartement”
truck tower-crane sharing