Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

BRUSSEL – Internationale Instellingen - Plaatsingswerken van stalen kettingen en hangsloten.

Werken
Publicatie datum
09-04-2020
Deadline
24-04-2020 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Regio Brussel | 1060 BRUSSEL, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | DELEPELEIRE PASCAL
Opdrachtcodes (CPV)
45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
Korte inhoud
BRUSSEL – Internationale Instellingen - Plaatsingswerken van stalen kettingen en hangsloten.
truck tower-crane sharing