Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Proces-verbaal van opening van de offertes

Structureel onderhoud verhardingen op het district D311 - Brugge

Publicatiedatum
19-12-2017
Regiocodes (NUTS)
BE251 - Arr. Brugge
Opdrachtcodes (CPV)
45233140 - Wegwerkzaamheden
45233141 - Wegenonderhoud

1. Overzicht

Referentienummer

AWV W-Vl-17/52_X30/D311/22-gd-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
9
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Algemene Ondernemingen TIBERGYN

bvba paul bossuyt en zn

De Witte bvba

Knockaert en ZN

NV De Vriese

NV Wegeniswerken Adiel Maes

STADSBADER NV

VAN ROBAYS NV

WASE WEGENBOUW

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen
Postadres
VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82
Plaats
8200 Brugge
Postcode
8200
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
ing. Frederic Crabbe
Telefoon
+32 50248103
Fax
+32 50248005
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.vlaanderen.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=291182
Datum van aanmaak
13/11/2017 14:39:56

Algemene opmerkingen

voorzitter : Virginie CornelissisBijzitter : Geert DeprezHuidige zitting betreft een e-tendering zitting ten gevolge waarvan de inschrijvers verplicht werden hun offerte op elektronische wijze in te dienen.De rangschikking die in dit PV van Opening staat, betreft een voorlopige rangschikking. Deze is gebaseerd op de niet-gecorrigeerde totaalprijs inclusief btw vermeld in het offerteformulier en houdt nog geen rekening met eventuele meegedeelde kortingen op bepaalde of alle posten. Voorlopige rangschikking :1. Van Robays NV2. Knockaert & Zn bvba3. De Vriese NV4. Adiel Maes NV5. Stadsbader NV6. Tibergyn NV7. De Witte bvba8. Wawebo NV9. Paul Bossuyt & zn bvba

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Algemene Ondernemingen TIBERGYN
KBO-nummer
0413.457.451
Postadres
NIJVERHEIDSLAAN 54
Postcode
8560
Plaats
GULLEGEM
Land
BE
Telefoon
+32 56363510
Fax
+32 56370405
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
6
Documenten
01_OF-TIBERGYN.PDF.pdf, 02_SO-TIBERGYN.PDF.pdf, 03_78-1-TIBERGYN.PDF.pdf, 04_BIJLAGE-TIBERGYN.PDF.pdf, 1M3D8J1752 Onderhoud verhardingen BRUGGE 191217 INSCHRIJVING.pdf, 1M3D8J1752 Onderhoud verhardingen BRUGGE 191217 INSCHRIJVING.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 2

Naam van de onderneming
bvba paul bossuyt en zn
KBO-nummer
-
Postadres
elbestraat 1
Postcode
8760
Plaats
meulebeke
Land
BE
Telefoon
-
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
2
Documenten
aanbesteding brugge.pdf, brugge.xls
Algemene opmerkingen
-

Offerte 3

Naam van de onderneming
De Witte bvba
KBO-nummer
0448.768.124
Postadres
Krommewege 43
Postcode
9990
Plaats
Maldegem
Land
BE
Telefoon
+32 50712872
Fax
+32 50719161
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
4
Documenten
01_OF-De Witte.pdf, 02_SO-De Witte.pdf, 02_SO-De Witte.xls, 03_78-1-De Witte.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 4

Naam van de onderneming
Knockaert en ZN
KBO-nummer
0419066922
Postadres
Aartrijksesteenweg 129
Postcode
8490
Plaats
Zerkegem
Land
BE
Telefoon
0032475230501
Fax
003259446020
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
4
Aantal documenten
4
Documenten
01_OF-Knockaert&ZN.pdf, 02_SO-Knockaert&ZN.pdf, 02_SO-Knockaert&ZN.xlsx, 03_78-1-Knockaert&ZN.pdf, 01_OF-Knockaert&ZN.pdf, 02_SO-Knockaert&ZN.pdf, 02_SO-Knockaert&ZN.xlsx, 03_78-1-Knockaert&ZN.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 5

Naam van de onderneming
NV De Vriese
KBO-nummer
-
Postadres
Oude Heirweg 17
Postcode
8851
Plaats
Koolskamp
Land
BE
Telefoon
+32 51748282
Fax
+32 51748382
Hoofdadres
www.nvdevriese.be
Prijs
-
Aantal documenten
2
Documenten
20171115-AWV BRUGGE - inschrijving nv de vriese - 1M3D8J-17-52.pdf, 20171115-AWV BRUGGE - inschrijving.xlsx
Algemene opmerkingen
-

Offerte 6

Naam van de onderneming
NV Wegeniswerken Adiel Maes
KBO-nummer
0405.197.902
Postadres
Brugsebaan 2
Postcode
8810
Plaats
Lichtervelde
Land
BE
Telefoon
+32 51722090
Fax
-
Hoofdadres
www.maesadiel.be
Prijs
-
Aantal documenten
24
Documenten
01_OF-ADIEL MAES.pdf, 02_SO-01-ADIEL MAES.pdf, 02_SO-01-ADIEL MAES.xls, 02_SO-02-ADIEL MAES.pdf, 02_SO-03-ADIEL MAES.pdf, 03_78-01 ADIEL MAES.pdf, 03_78-02 ADIEL MAES.pdf, 03_78-03 ADIEL MAES.pdf, 03_78-04 ADIEL MAES.pdf, 03_78-05 ADIEL MAES.pdf, 03_78-06 ADIEL MAES.pdf, 03_78-07 ADIEL MAES.pdf, 03_78-08 ADIEL MAES.pdf, 03_78-09 ADIEL MAES.pdf, 03_78-10 ADIEL MAES.pdf, 03_78-11 ADIEL MAES.pdf, 03_78-12 ADIEL MAES.pdf, 03_78-13 ADIEL MAES.pdf, 03_78-14 ADIEL MAES.pdf, 03_78-15 ADIEL MAES.pdf, 03_78-16 ADIEL MAES.pdf, 03_78-17 ADIEL MAES.pdf, 03_78-18 ADIEL MAES.pdf, 03_78-19 ADIEL MAES.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 7

Naam van de onderneming
STADSBADER NV
KBO-nummer
0407.975.466
Postadres
Kanaalstraat 1
Postcode
8530
Plaats
Harelbeke
Land
BE
Telefoon
+32 56260666
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
8
Documenten
01_OF-STADSBADER NV - 1M3D8J1752.pdf, 02_SO-STADSBADER NV - 1M3D8J1752.pdf, 02_SO-STADSBADER NV - 1M3D8J1752.xls, 03_78-1-STADSBADER NV - 1M3D8J1752.pdf, 03_78-2-STADSBADER NV - 1M3D8J1752.pdf, 03_78-3-STADSBADER BV - 1M3D8J1752.pdf, 03_78-4-STADSBADER NV - 1M3D8J1752.pdf, 04_69-1-STADSBADER NV - 1M3D8J1752.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 8

Naam van de onderneming
VAN ROBAYS NV
KBO-nummer
0447431306
Postadres
Rijksweg 131
Postcode
9870
Plaats
Zulte
Land
BE
Telefoon
09/388.70.55
Fax
09/388.70.82
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
7
Documenten
ATTEST BEVOEGDHEID.pdf, BELGISCH STAATSBLAD.pdf, ATTEST ERKENNING.pdf, ATTEST BLANCO STRAFREGISTER NIEUW.pdf, ATTEST RSZ.pdf, 444318_samenvattende meetstaat in excel.xls, offerteformulier en meetstaat.pdf
Algemene opmerkingen
-

Offerte 9

Naam van de onderneming
WASE WEGENBOUW
KBO-nummer
0419.889.640
Postadres
Kluizenhof(SGW) 20
Postcode
9170
Plaats
Sint-Gillis-Waas
Land
BE
Telefoon
+32 37270111
Fax
-
Hoofdadres
-
Prijs
-
Aantal documenten
11
Documenten
000 2017 Staatsblad bevoegdheden.pdf, 2012 Getuigschrift van erkenning.pdf, 2014 Staatsbald Kapitaalverhoging.pdf, 2014 Staatsblad benoeming Bestuurden Daan.pdf, 2015 Staatsbald herbenoeming bestuurders.pdf, 2017 Akte wijziging WAWEBO benaming.pdf, 2017 Staatsblad wijziging bestuurders .pdf, INSCHRIJVINGSBILJET WAWEBO 20171219082221141.pdf, VOLMACHT ETEN ERIC.pdf, WAWEBO ingevuld - Verhardingen district 311 - Brugge Kopie van 444318_samenvattende meetstaat in excel.pdf, WAWEBO ingevuld - Verhardingen district 311 - Brugge Kopie van 444318_samenvattende meetstaat in excel.xls
Algemene opmerkingen
-