Aankondiging van een opdracht

SRV007 - Wetenschapslokalen

Werken
Publicatie datum
22-04-2020
Deadline
26-05-2020 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Schoolbestuur VZW KOMO | 2800 Mechelen, BE | Onderwijs | De heer Wouter Roels
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
Korte inhoud
SRV007 - Wetenschapslokalen
Beschrijving
Beschrijving
SRV007 - Wetenschapslokalen
Looptijd
60 dagen
Regiocode (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
1. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Minimum vereisten
1. bewijs toevoegen aan de offerte

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1. Een lijst van de werken die gedurende de laatste vijf jaar werden verricht en vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd, zowel met betrekking tot de wijze van uitvoering als met betrekking tot het resultaat.
Minimum vereisten
1. Minimum 3 gelijkaardige werken
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), Klasse 2
truck tower-crane sharing