Stad Ronse
Aankondiging van een opdracht

Wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor de realisatie van een veilige fietsverbinding langsheen de Elzelestraat, Verlorenstraat en Veemarkt

Ronse: Aanleg fietspaden langs de Elzelestraat, Verlorenstraat en Veemarkt:

- opbraakwerken

- grondverzet

- onderfunderingen

- funderingen, verhardingen en lijnvormige elementen in KWS, beton en kleinschalige materialen

- rioleringswerken

- groenaanleg

- signalisatie

- leveren en plaatsen van straatmeubilair

- verkeersregeling gedurende de werken

- het onderhoud van de werken gedurende de waarborgperiode

Publicatiedatum
15-10-2015
Deadline
03-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
45230000 - Aanleggen van pijpleidingen, communicatielijnen en stroomleidingen, autowegen, wegen, vliegvelden en spoorlijnen; verhardingen
Regiocodes (NUTS)
BE235 - Arr. Oudenaarde
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stad Ronse
Postadres
Grote Markt 12, 9600 Ronse, BE
Ter attentie van
Danny De Brakeleer (afdelingshoofd-grondgebiedzaken)

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Categorie C1, klasse 6