Scholengroep22, Panta Rhei
Aankondiging van een opdracht

407S - uitbreiding schoolgebouw met 8 klassen en polyvalente zaal

Het betreft een uitbreiding van een bestaand schoolgebouw met 8 klassen en een polyvalente zaal in CLT-bouw.

Publicatiedatum
19-12-2016
Deadline
10-02-2017 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
45214200 - Schoolgebouwen
45214210 - Bouwen van basisschool
Regiocodes (NUTS)
BE234 - Arr. Gent
Contracttype
Werken - Uitvoering
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Scholengroep22, Panta Rhei
Postadres
Schoonmeersstraat 26, 9000 Gent, BE
Ter attentie van
Mevr. Anne De Belder

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Waarde: 989000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek
Er dient een lijst met onderaannemers ingediend te worden.

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Categorie D - klasse 5
Categorie D16 - klasse 1
Categorie D17 - klasse 1
Categorie D18 - klasse 1
Categorie P1 - klasse 1