Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Londerzeel - FOD Financiën - Plaatsen van acrylplaten aan bad.

Werken
Publicatie datum
10-04-2020
Deadline
29-04-2020 23:59
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost | 3500 HASSELT, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Luc Jacob
Opdrachtcodes (CPV)
45232460 - Sanitaire installaties
Korte inhoud
Het leveren en plaatsen van acrylplaten ter hoogte van bad.
truck tower-crane sharing