Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

KORTRIJK - REGIE DER GEBOUWEN - Installeren van verlichting

Werken
Publicatie datum
24-04-2020
Deadline
02-06-2020 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West | 8000 BRUGGE, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Geert Vanhauwaert
Opdrachtcodes (CPV)
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
Korte inhoud
KORTRIJK - REGIE DER GEBOUWEN - Installeren van verlichting
truck tower-crane sharing