Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Aarschot, fod justitie, Bouwkundige werken in kader van inrichtingswerken voor inhuizing vredegerecht van Haacht

Werken
Publicatie datum
24-09-2019
Deadline
14-10-2019 23:59
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen – Vlaanderen Regio Oost | 3001 Heverlee - Leuven, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten | Michaël Nelissen
Opdrachtcodes (CPV)
45400000 - Afwerking van gebouwen
Korte inhoud
Aarschot, fod justitie, Bouwkundige werken in kader van inrichtingswerken voor inhuizing vredegerecht van Haacht
truck tower-crane sharing